Město Jáchymov pokračuje v rekonstrukci ulice Palackého. V pondělí ráno 26. července tak kvůli této investici musela ustoupit lípa srdčitá, jejíž stáří je odhadováno na více než 200 let. "Byla to dominanta této lokality. Dnes ráno jsme mohli jen bezmocně přihlížet, jak jí kácejí, a to navíc během vegetačního období, kdy na ní hnízdili ptáci," uvedla opoziční zastupitelka Jáchymova Lada Baranek. "Vůbec jsme o tomto kroku jako opozice nevěděli. Přiznávám, že jsme asi trochu zaspali," pokračovala.

Starosta Jáchymova Bronislav Grulich vysvětlil, že lípa musela ustoupit v rámci další etapy složité rekonstrukce Palackého ulice, kterou město zahájilo vloni a stát má celkem přibližně 25 milionů korun. "Je před námi další část a ta dvě stě let stará lípa byla překážkou. Připravovali jsme se čtyři měsíce, dělali kvůli tomu místní šetření, kterého se účastnili i ochránci přírody. Ano, je pravda, že ten strom byl téměř zdravý a jeho dendrologický stav nebyl důvodem pokácení, k němuž došlo právě před deseti minutami," reagoval starosta Grulich.

Součástí rekonstrukce Palackého ulice, která stojí převážně na opěrných zdech, je podle něho nový vodovod i kanalizace. "Pro tento krok jsme se rozhodli kvůli financím. Jiné řešení by se asi našlo, to nezpochybňuji, ale bylo v řádu dražší minimálně o deset milionů korun. Navíc by ani při této nákladnější variantě nebyla jistota, že bychom nenarušili kořenový systém lípy," konstatoval jáchymovský starosta.

Zastupitelka Baranek dodala, že se opozice bude zajímat, zda město vůbec reálně zvažovalo jinou alternativu, díky níž by se mohla lípa ušetřit. To totiž navrhoval i Petr Krása, odborný rada z Oddělení sledování stavu biodoverzity Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. "Strom vytváří významnou dominantu místa, kde je dlouhodobě stabilizován a plynně rostoucí bez zdravotního narušení. Mírné defekty ve větvení nejsou kvalifikovány jako problematické, stejně tak začátek prosychání obvodu vrcholových partií. Význam stromu a jeho stav jej předurčuje k zachování. Problematické je zasahování stromu do vozovky, a to i v případě její zvažované rekonstrukce. Při projektování a vlastní realizaci rekonstrukce vozovky doporučujeme strom zachovat a zakomponovat jej do realizované stavby. Využít lze ruční výkop v okolí průmětu stromy, instalace kořenových chrániček, odlehčeného vrstvení s úpravou povrchu, dále pak realizovat obloukovité vyhnutí stromu pomocí rozšíření vozovky na zpevněných pilířích. Přestože se zdá navrhované technické řešení za komplikované a finančně náročné, je obhajitelné vzhledem k vysokým ekologickým funkcím, které strom plní. Používání speciálních technologií a materiálů je obecně známo a využívá se jich stále častěji," vyjádřil se k záležitosti na konci letošního května.