Oprava zahrnuje detailní revizi a modernizaci turbíny. Specialisté provádějí výměnu opotřebovaných komponentů, vylepšení technických parametrů a zavádění nejnovějších technologií, které zvýší účinnost a bezpečnost provozu.

Přípravy na tuto opravu trvaly několik měsíců, během kterých byl vypracován detailní plán práce. „Jedná se o velmi komplexní operaci, která vyžaduje koordinaci mezi různými týmy odborníků,“ uvedl vedoucí projektu. „Cílem je minimalizovat dobu odstávky a zajistit, aby elektrárna mohla co nejdříve obnovit plný provoz.“

„Plánovaná oprava probíhá v odstávce, kdy je třeba nejprve demontovat všechny díly, které čeká oprava či výměna. Některé bude nutné přepravit do výrobního závodu v Plzni. Důležité je i provedení garančního měření před a po opravě turbíny, které nám prokáže, zda zhotovitel provedl opravu v požadované kvalitě a v souladu s programem zabezpečení jakosti. Nedílnou součástí dodávky jsou také revizní zprávy a technická dokumentace opravy. Uvedení do provozu by mělo nastat na konci září. Samotné předání díla je v plánu do konce roku,“ upřesnil Marcel Friml, předseda představenstva Elektrárny Tisová a místopředseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná.

Jejím hlavním cílem je obnova provozní spolehlivosti pro další desetiletou periodu provozu. Přestože definice opravy je poměrně jednoduchá, sama oprava rozhodně banální záležitostí nebude.

"Vedení elektrárny chce tímto krokem zajistit další bezpečný a bezproblémový provoz zařízení. Opravu má na starosti společnost Doosan Škoda Power, která je výrobcem turbíny," sdělila mluvčí Jana Pavlíková.

„Máme před sebou přechodné období let 2025–2030, než bude stávající kombinovaná výroba elektřiny a tepla prostřednictvím uhelných zdrojů nahrazena novými zdroji, pokud možno s co nejmenším cenovým dopadem na koncového zákazníka. Do té doby ovšem musíme z důvodu bezpečnosti a stabilních dodávek udržet v chodu stávající zařízení, , a zároveň investovat do vybudování nových zdrojů,“ dodal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Po úspěšném dokončení všech prací proběhnou důkladné testy, aby se zajistilo, že turbína bude fungovat bezchybně. Elektrárna poté obnoví plný provoz a bude pokračovat v dodávkách energie do sítě.

Kromě technických vylepšení má modernizace také ekologický rozměr. Zvýšená účinnost turbíny povede k nižší spotřebě paliva a snížení emisí škodlivých látek. Tímto způsobem elektrárna Tisová pokračuje ve svém závazku k ochraně životního prostředí.

Elektrárna Tisová je významným dodavatelem energie pro celý Karlovarský kraj. Spolehlivý provoz zařízení je důležitý pro stabilní dodávky elektřiny do domácností a podniků v regionu.