Jak redakce Deníku zjistila, mnozí, a to i koaliční zastupitelé, o tomto faktu nevěděli. Leckdo tak nabyl dojem, že pokud se změna územního plánu nyní neschválí, celý projekt AF Company může jít k ledu.

„My jsme to museli schválit, aby se konečně s pivovarem začalo něco dít. Že ty pozemky nejsou součástí zástavby? Tak o tom jsem nevěděl,“ uvedl například koaliční zastupitel Viktor Linhart (ODS), který před lety jednateli AF Company Alisheru Kasymovovi prodal svou firmu SANSEI spol. s r.o.

Zbytky pivovaru jsou nepřehlédnutelné i ze vzdálenějších míst.
Majitel pivovaru: jsem obětí ruské pyramidy. Nad firmami partnera visí otazníky

Nevěděl to ani opoziční zastupitel Adam Klsák (KOA), který se vedení města na zastupitelstvu snažil přesvědčit, že by si město mělo ponechat vůči vlastníkovi pivovaru jistou páku. Navrhoval totiž, že změna územního plánu by se měla schválit až poté, co půjdou budovy k zemi. Tím chtěl záruku, že k demolici skutečně dojde. Se svým návrhem ale neuspěl.

Koalice se tak jen spokojila s čestným prohlášením Kasymova, že budovy odstraní do 90 dnů od odsouhlasení daných změn. „Na základě podkladů z materiálu kolem územního plánu jsem se mohl jen domýšlet, že ty pozemky nejsou do plánů investora zahrnuty. Chtěl jsem pro obyvatele Rybář i město záruku, aby k demolici došlo, tu ale stále nemáme. Navíc investor má dlouhé roky platný demoliční výměr a pokud by chtěl, mohl budovy už dávno odstranit. Mám obavy, že jde jen o sliby a nyní vlastník areál prodá,“ reagoval Klsák.

Speed Marathon. Ilustrační foto.
Karlovarsko obsadí policie s radary, podívejte se, kde řidičům půjde o peníze

Radní Petr Bursík (ODS), který má územní plánování ve své gesci, na dotaz, proč tato zásadní informace na zastupitelstvu nezazněla, zopakoval, že město narovnávalo chybu způsobenou před mnoha lety. „Ta informace tam zazněla. Táhne se od roku 2010, kdy tyto pozemky byly součástí smíšeného území a když se schvaloval nový územní plán v roce 2022 součástí změn nebyly. Nyní se to vrátilo do původního stavu. Součástí jiného bodu byl převod komunikací v této části a součástí tohoto materiálu byla zastavovací studie, kde bylo vidět, že se objekt, který se nachází na těchto pozemcích, se půdorysně rozšiřoval. Není pravda, že by tato část nebyla součástí řešení celého území,“ reagoval radní Bursík.

„Projekt jsme předělávali, tak abychom se do něho vešli bez pozemků, u nichž jsme žádali o změnu územního plánu,“ potvrdil redakci projektový manažer pivovaru Miroslav Příkop, který dodal, že skutečně AF Company kupovala areál už s demoličním výměrem.

Zdroj: Kopecká Jana

Kasymov zároveň poskytl Deníku zásadní stanovisko Felixe Ikonnikova, padesátiprocentního vlastníka AF Company, který byl součástí ruské finanční pyramidy, kvůli níž přišlo o své úspory mnoho Rusů. Jaká byla role Ikonnikova v této záležitosti a že se vznášejí otazníky i nad podnikáním Kasymova, se dočtete v článku: Majitel pivovaru: jsem obětí ruské pyramidy. Nad firmami partnera visí otazníky.