Česká projektová část je zaměřena na areály státního hradu a zámku Bečov nad Teplou a státního zámku Kynžvart.

V obou památkových areálech dojde k různým opatřením zaměřeným na zeleň (letní stanoviště netopýrů), například výsadbě stromů a keřů, péči o zeleň, instalaci budek pro netopýry a dalším. V rámci projektu bude v Kynžvartu také sanován bývalý pivovarský sklep (zimoviště netopýrů).

Těžiště bavorské projektové části se zaměřuje na sanaci části rozsáhlého areálu bývalých pivovarských sklepení v nedalekém Wunsiedelu ve Smrčinách.

Společné příhraničí a zejména zdejší pohoří představují evropsky významné migrační trasy pro řadu živočišných druhů severo-jižním směrem (Durynský les Smrčiny, Český les Šumava) i západo-východním směrem (Francký les Smrčiny, Krušné hory Slavkovský les). V rámci společného projektu probíhá i spolupráce a výměna informací v oblasti ochrany vzácných netopýrů.

Ve dnech 8. a 9. února 2019 probíhaly rovněž monitoringy stavu populace v dotčených lokalitách v Karlovarském kraji, to je zimní sčítání netopýrů.

V současné době se zpracovávají získaná data, ale vše nasvědčuje tomu, že populace netopýřích druhů je ve sledovaných lokalitách stabilní. Cílem projektu je zlepšit životní podmínky těchto vzácných živočichů a napomoci zvyšování populací netopýřích druhů.

Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer

Ilustrační foto.
Duchovní docházejí přímo k lůžkům pacientů v karlovarské nemocnici