Policistům, kteří je společně s pracovníky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj kontrolovali v hotelu, nepředložili potřebné doklady. Pro důvodné podezření z výkonu nelegálního zaměstnání byli oba cizinci zadrženi.

Následovalo rozhodnutí o správním vyhoštění ženy a doba, po kterou nemůže vstoupit na území členských států Evropské unie byla stanovenou na tři měsíce. S druhým cizincem policisté zahájili správní řízení ve věci vyhoštění z území členských států Evropské unie. V nejbližší době bude rovněž u něj rozhodnuto, na jak dlouho nebude moct vstoupit na území států Evropské unie.