Karlovarský deník už informoval, že ALTERNATIVA má straně Spojení demokraté Sdružení nezávislých (SD-SN) uhradit podle soudního verdiktu dluh přes milion korun. Jenomže tak podle strany SD-DS neučinila a tato strana podala 1. října návrh exekutorovi na uvalení exekuce na politickou stranu ALTERNATIVA. „Důvodem tohoto kroku je svévolný postup strany Alternativa a jejího manažera. Jiřího Kotka, který nerespektuje dvojí soudní rozhodnutí o povinnosti této strany uhradit její dluhy. Rozsudek soudu nabyl právní moci 26. září letošního roku," uvedli členové SD-SN.

Jenomže Jiří Kotek nemá o exekuci žádnou informaci. „Žádný exekutor se mnou nejednal ani mi takovou informaci neposkytl zástupce strany SD-SN. Avizoval jsem, že má dojít k jednání mezi stranami, na které čekám, doposud jsem neobdržel termín," zdůraznil. A doplnil, že opakovaně vyzval pana Zvoníčka k tomuto jednání. „Odpověď jsem neobdržel žádnou. Slíbil jsem, že poskytnu informace ve věci po tomto jednání, tedy potom, co se závěr projedná a domluví s SD-SN, zastoupeným panem Zvoníčkem. Bohužel za ním se schovává původní protagonista kauzy Stanislav Polčák, dnešní europoslanec za TOP/STAN," nastínil Jiří Kotek důvody, pro něž je tento případ znovu otevřen. A závěrem dodal, že opakovaně avizuje, že řádně předstoupí před veřejnost a novináře a kauzu vysvětlí.

Zda je exekuce na ALTERNATIVU skutečně uvalena, nepotvrdil ani exekutor Rostislav Zajíc. „To nebudu vůbec komentovat," sdělil.

Jenomže strana SD-SN trvá na svém a informace Jiřího Kotka vyvrací. „Návrh strany Alternativa, že soudně přiznanou pohledávku neuhradí ani z poloviny, jsme museli z pochopitelných důvodů odmítnout, neboť by tím Alternativa neuhradila ani to, co si půjčila. To je 750 tisíc korun, když současná výše dluhu s příslušenstvím úroků a soudními náklady činí takřka 1,5 milionu korun. Hrozba manažera této strany Jiřího Kotka, že pokud SD-SN na návrh nepřistoupí, tak ALTERNATIVU on rozpustí, je již zcela zjevně mimo zákon," tvrdí.

V písemné informaci navíc uvádí, že strana SD-SN byla ochotna přistoupit na splátkový kalendář závazků Alternativy. „Náleží jí totiž za čtyři mandáty zastupitelů Karlovarského kraje roční státní příspěvek téměř 1 milion korun. Je tak evidentní, že Alternativa disponuje pohledávkami k splacení svých pravomocně přiznaných závazků. SD-SN se proto obrátí na Policii ČR, aby bylo zajištěno nevyvádění majetku této strany a nepoškozování věřitele," doplňují zástupci této strany.

ALTERNATIVA ale zatím může být klidná. Volby jí ani případná exekuce neohrozí.

Podle právního rozboru exekuce samotná není dle zákona překážkou pro účast strany nebo hnutí ve volbách. Takovou překážkou by bylo pozastavení činnosti politické strany nebo hnutí.