Na co si dát pozor při sjednávání pojistek, se redakce Deníku zeptala Václava Jílka, oblastního ředitele Swiss Life Select, který působí na Karlovarsku.

Proč je dobré si pojištění uzavřít?

Pokud chceme sebe a svou rodinu chránit v případě nenadálé zdravotní komplikace, při které dojde k částečné nebo úplné ztrátě přijmu, je životní pojištění tou správnou volbou. Životní pojištění nám má krýt dlouhodobá rizika a v případě, že nemáme dostatečnou finanční rezervu i krátkodobá rizika. Mezi dlouhodobá rizika můžeme řadit taková, která vyžadují roční a delší dobu léčení anebo jsou trvalá – tím je invalidita, trvalé následky úrazu, dlouhodobá nemoc nebo smrt.

Mezi krátkodobá řadíme úrazy, plněné z denního odškodného, pobyt v nemocnici nebo neschopenku. Nastavení dostatečné finanční rezervy jak pro tyto krátkodobé zdravotní komplikace, ale i pro další události v našich životech je důležitou potřebou rodinných rozpočtů.

Jsou dva druhy pojištění, životní a investiční. Jaké je to investiční?

Investiční životní pojištění je způsob pojištění, při kterém část pojistného platíme do námi zvolené investiční strategie a část pojistného jde na sjednána rizika. Tento způsob investování nám však přináší určité komplikace, jako je likvidita nebo vyšší poplatková struktura. Na druhou stranu je takovýto způsob investování v České republice daňově zvýhodňovaný. Investování je důležitá kapitola v naší cestě životem, a proto je výhodnější řešit samostatně a jiným způsobem.

Ilustrační foto
Zemřel mu syn, ale pojišťovna nic nevyplatí, poradkyně přiznala chybu

Na koho se má člověk obrátit, pokud chce pojistku uzavřít?

Vyznat se ve všech pojistných podmínkách a možnostech životního pojištění je komplikované. Každý z nás je odborníkem na něco jiného. Proto je vhodné správné nastavení řešit s nezávislým konzultantem, který splňuje odborné znalosti v této oblasti.

Co dělat před uzavřením životního pojištění?

Před každým uzavřením pojistné smlouvy musí dojít k důkladné analýze každého zájemce o pojištění, to znamená, že se rozeberou příjmy, výdaje, potřeby, cíle, závazky, ale výše finanční rezervy. Vyplňuje se zdravotní dotazník dle požadavků konkrétní pojišťovny. Neúplné informace mohou mít v budoucnu negativní vliv na plnění při pojistné události.

Na co si dát dobrý pozor při uzavírání pojištění?

Vždy je nutné zkontrolovat, zda jsou pojistné částky ve smlouvě nastavené na požadovanou výši a požadovanou dobu. Když je smlouva například na 30 let, ještě to neznamená, že jednotlivá rizika jsou pojištěna na stejnou dobu. Všeobecně platí, než něco podepisuji, důkladně si zkontroluji, co je obsahem.

Při nastavení odpovídajících pojistných částek by měla výše pojistného maximálně tvořit 5% ze zajišťovaného platu. Mezi pojišťovnami jsou velké rozdíly v pojistných podmínkách, jsou to výluky, progrese pojistných částek nebo předchorobí. Před uzavřením pojištění je vhodné oslovit nezávislého poradce, který může pomoci po analýze zájemci vybrat správný produkt, vhodnou pojišťovací společnost a nastavit pojistné částky dle jeho skutečných potřeb.

Jak je to s případnými změnami v osobním životě klienta?

Aby po uzavření smlouvy o pojištění vše fungovalo, jak bylo sjednáno, je nutné sjednatele v průběhu pojištění informovat a změnách, které mají vliv na pojistnou smlouvu. Jmenuji například změnu povolání, které může mít vliv na rizikovou skupinu, změnu z rekreačního sportovce na profesionála. V případě škodné události se doporučuje včas informovat poradce a událost nahlásit.