Petr Kulhánek:

"Beru tento krok jako neomluvitelnou chybu vedení města, kdy bez důvodu odvolává dvě osobnosti, které své organizace KAM a KSO dostali na velmi vysokou úroveň s prokazatelným pozitivním renomé a vnímáním veřejností širokou, odbornou a kulturní. Zároveň jsou oba ředitelé uznávanými odborníky v rámci celé ČR i s mezinárodním přesahem. Musím říci, že jsem zcela konsternován tímto brutálním zásahem do fungujících organizací. Odsuzuji toto nekompetentní rozhodnutí ze strany lidí, kteří jsou mnohdy v daných oblastech zcela nekompetentní a z mého pohledu nejsou schopni dohlédnout podstaty a významu fungování těchto organizací pro město Karlovy Vary. Beru to také jako jednání lidsky nízké, když nejsou ani schopni sdělit jasně a věcně důvody, které je k tomu vedou. Ony ty důvody by se totiž jen těžko hledali. A to už vůbec nemluvím o načasování takových kroků s ohledem na současnou krizovou dobu. Ani nechci spekulovat o záměru skrýt tento proces odvolání pod roušku pandemické krize, která nyní informačně dominuje veřejnému prostoru."