V současnosti ji řídí Aleš Klůc a jeho narozeninovým přáním bylo získat více místa ve stacionáři pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

„Naše zařízení je zatím jediné v Karlovarském kraji, které získalo Certifikát kvality Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností. Hlavním cílem stacionáře je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém," konstatoval Klůc a podotkl, že stacionář nyní disponuje zhruba desítkou míst.

„Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencí, máme řadu tištěných materiálů, které jsou všem zájemcům o tuto problematiku k dispozici. Není to optimistická prognóza, počet lidí postižených Alzheimerovou chorobou stále poroste," poznamenal.

Farní charita Karlovy Vary, která si dvě desetiletí činnosti připomněla sobotní zahradní oslavou, v současnosti poskytuje široké spektrum služeb. Dlouhodobě je to Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy, dále provozuje Dům na půl cesty svatého Josefa, disponuje rovněž denním stacionářem pro mentálně a zdravotně postižené a provozuje sociálně terapeutické dílny.