„Fara je v současné době ve vlastnictví Římskokatolické farnosti a přechází do majetku již zmiňovaného Biskupství plzeňského. Proto bude biskupství hradit náklady rekonstrukce ze svého rozpočtu,“ vysvětluje Olga Haláková. Na plánovaném jednání se mají sejít zástupci města Bečov nad Teplou, které má v současnosti faru pronajatou, společně s představiteli Biskupství plzeňského, Římskokatolické farnosti a MAS Kraj živých vod, zapsaný spolek. „Schůzka je velmi důležitá, protože zmiňované subjekty budou v objektu po rekonstrukci sídlit a platit náklady na jeho provoz. O tom už mají uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích, a proto je dobré se dohodnout i na detailech samotné rekonstrukce objektu,“ dodala Olga Haláková.

Fara je typickým reprezentantem barokního farního úřadu. U fary stojí chráněná lípa stará přibližně 300 let.