V noci z úterý na středu 12. června se začal před karlovarským hotelem Thermal, který se už za pár dnů stane centrem festivalového dění, stavět opět mohutný festivalový ocelovoskleněný bar KVIFF Park.

Nejde o běžný stánek, konstrukce dosahuje totiž rozměrů 18 metrů na šířku, 30 na délku a šest metrů do výšky. A ačkoliv jde o tak objemný objekt, podle stavebního úřadu nepotřebuje žádné stavební povolení. Skelet se navíc za pomoci ohromného jeřábu a příjezdu kamionů s jednotlivými díly montuje v nočních hodinách, tedy po 22. hodině, kdy platí obecně závazná vyhláška o nočním klidu. I když mluvčí festivalu Uljana Donátová v úterý přislíbila, že stavba nebude hlučná, přesto je velice dobře slyšet.

Podle karlovarské právničky a předsedkyně Spolku za lázně bez hluku Ivany Al Khaledové stavebník obchází zákon a vyzvala radnici k odstranění černé stavby.

„Hrubou stavbu KVIFF Parku realizujeme oproti předešlým letům ve zkráceném termínu, bude to čtyři noci, a to od 11. do 14. června, což je letos o jednu noc méně. Zařizování interiéru pak bude pokračovat dalších deset dnů. Stavět se bude přes noc, tedy po 22. hodině. Oproti předchozím rokům bude využita nová technologie ukládání kontejnerů, která omezuje hlučnost,“ uvedla mluvčí festivalu.

Bar se montuje na pozemcích Thermalu – v jeho těsném sousedství, kde je přistaven velký jeřáb, který hučí, prostranství nasvěcují speciální lampy, aby řemeslníci na práci viděli. „Zatím jsme ani jednou za ty tři roky, co se tu tento bar staví, nezaregistrovali žádnou stížnost od našich hostů. Ti to berou spíše jako zpestření svého pobytu,“ reagoval ředitel Thermalu Vladimír Novák.

„Podle sdělení stavebního úřadu stavební povolení není potřebné. Jediné, co jsme k tomu vydali, je dopravní omezení kvůli návozu a odvozu materiálu, a to v době od 22.10 do 5.00. Je to proto, že I. P. Pavlova je jediný příjezd do severní části lázeňského území, proto byl čas omezení stanoven na dobu minimálního provozu a mimo provoz MHD,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Kopál.

Jak ředitel Thermalu doplnil, bar tam má stát jen do ukončení festivalu a pak se opět rozebere. Nemá tak přesáhnout dobu 30 dnů, která platí pro dočasné stavby, jež nemusí vyžadovat stavební povolení.

Předsedkyně spolku Al Khaledová se i přesto domnívá, že jde o černou stavbu. „Stavebnímu úřadu sdělujeme, že v noci na dnešek ve 22 hodin byla na předmětném pozemku za pomoci těžké stavební techniky, včetně jeřábu, zahájena stavba festivalového baru, a to přesto, že, jak vyplývá z informací poskytnutých spolku stavebním úřadem, stavebník v rozporu se stavebním zákonem stavební úřad o záměru provedení stavby nijak neinformoval a staví tedy bez stavebního povolení či bez případného souhlasu s oznámením záměru,“ uvedla Al Khaledová ve své výzvě zaslané na magistrát.

„Účastníky stavebního řízení jsou také ti z vlastníků, na které realizace a provoz stavby negativně dopadá, a to jinak v důsledku hluku a vibrací spojených s výstavbou prováděnou za pomocí jeřábu během nocí a následně v důsledku hluku a vibrací z hudebních produkcí, které se ve stavbě uskutečňují každý z devíti dní festivalu od 21. do 3. hodiny ranní. Stavebník si souhlasy dotčených vlastníků nevyžádal a dotčení vlastníci nebyli účastníky stavebního řízení, o co vysloveně žádali. Lázeňský statut navíc výslovně zakazuje provádět ve vnitřním lázeňském území činnosti překračující stanovené limity hluku a vibrací, přičemž z proklamovaného programu plánovaných nočních hudebních vystoupení je zřejmé, že provozovatel stavby opět hodlá ignorovat i tento zákonem stanovený zákaz. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy tímto stavební úřad žádáme, aby ve věci předmětné nezákonné stavby festivalového baru bezodkladně zahájil příslušné kroky ve smyslu stavebního zákona, a aby dalšímu provádění této stavby, jako i jejímu případnému uvedení do provozu zabránil,“ dodala.

Podívejte se: U Thermalu opět roste po nocích obří festivalový bar | Video: Kopecká Jana