Karlovarské muzeum veřejnosti připomene dění pohnutých dní konce roku 1989 projektem nazvaným 1989 – Cesta ke svobodě.
Proto připravuje výstavu na Nové louce, která návštěvníky zavede do poválečné historie Československa a Karlových Varů.
Výstava se koná od 19. listopadu do 31. ledna 2010 v muzeu na Nové louce. Vernisáž se uskuteční 18. listopadu v 17 hodin.

„Dějiny totalitního komunistického režimu ukáže společně s vývojem a deformacemi v lokálním rámci města a okolí. Koncepce výstavy chronologicky shrnuje události od padesátých do osmdesátých let minulého století.

Největší pozornost věnuje hlavním mezníkům ve vývoji a úpadku komunistického režimu,“ vysvětlil autor projektu Jan Nedvěd.
Expozice bude členěna do tří místností. První z nich představí padesátá a šedesátá léta, druhá pak léta normalizace jako konfrontaci totalitního systému se vznikající kulturní a posléze politickou opozicí.

„Tu tvořila Charta 77 a underground. Finální část výstavy bude věnována roku 1989 a jeho vyvrcholení v listopadových událostech, které znamenaly po čtyřiceti letech opětovné získání svobody pro občany Československa,“ dodal Nedvěd.

Součástí vernisáže bude také křest stejnojmenné publikace, která je věnována památce zesnulého karlovarského / hornoblatenského disidenta Jindry Konečného.

„Kniha se na rozdíl od výstavy zaměřuje především na vlastní dění konce roku 1989 v Karlových Varech. Čtenáře provede revolučním kvasem karlovarských ulic a institucí, představí hlavní osobnosti a události listopadových dní. Text doplní autentické fotografie a dokumenty.

Druhou část publikace tvoří rozhovory autora se třemi významnými osobnostmi, které se tehdejšího dění aktivně účastnily,“ vysvětlil autor.
„Dvacet let uplynulo od revolučních dnů a nutno podotknout, jak zvláštní bylo pozorovat, kterak lidé zapomínají a jejich vzpomínky na dvě dekády vzdálené děje blednou. Na kteroukoli událost pohlížejí tehdejší účastníci rozdílně a interpretují ji odlišně od ostatních. Tak to ostatně při historických předělech bývá; hektičnost a horečnatost vypjatých chvil nabývají vrchu, euforie a emoce převládají. Historická paměť ztrácí jasné kontury, i když se jedná o relativně krátkou časovou distanci,“ dodal Jan Nedvěd.

Publikace „1989 – Cesta ke svobodě“, s podtitulem „Revoluční listopad 1989“, je připravovaná Muzeem Karlovy Vary ve spolupráci s Muzeem Klingenthal, Muzeem Policie ČR v Praze, knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti v Praze a Technickým muzeem Praha.