Pro podnikatele byl filmový svátek příležitostí, jak si vylepšit tržby, správce daní si pro změnu prověřoval přístup obchodníků k povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb. A to především v oblasti poskytování stravovacích služeb a maloobchodu, které festival kolem sebe tradičně ve velkém počtu soustředí. Výsledek kontrol byl přes některá odhalená pochybení podnikatelů spíše pozitivní.

„Vedle monitorování podnikatelských praktik byly cíleným výběrem provedeny více než tři desítky kontrolních nákupů, ze kterých vzešlo 11 závadových nálezů s nutností přistoupit k sankčnímu řízení,“ uvedl Čestmír Kubera, ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj.

V sedmi případech byly prohřešky řešitelné na místě blokovými pokutami v celkové výši 31 000 korun. „Čtyři případy pro jejich povahu budou projednávány ve správním řízení. I přes tato negativní zjištění Finanční úřad hodnotí disciplínu podnikatelů pozitivně. Stejně jako spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary, se kterou jsme při kontrolách spolupracovali,“ podotkl Kubera.

Kontrolu dodržování povinností podle zákona o evidenci tržeb vykonávají finanční úřady prakticky od ledna letošního roku. A to v souběhu s dalším kompetentním orgánem, kterým jsou celní úřady.
V Karlovarském kraji bylo za první pololetí roku společně provedeno 835 místních šetření, ze kterých vzešlo 197 zjištění. U 186 případů bylo přistoupeno k řízení o sankci. „Finanční úřad pro Karlovarský kraj za toto období prozatím projednal 50 případů s celkovou předepsanou sankcí ve výši 504 000 korun. V této částce jsou zahrnuty i pokuty v objemu 320 000, které úřad realizoval v rámci celorepublikové kontrolní působnosti mimo hranice svého kraje, zejména pak v oblasti kontroly tržnic,“ dodal Kubera.