„Asi dva kilometry východně od Hroznětína se tyčí tmavá a ponuře působící skála z hrubozrnné žuly. Zlověstné a negativní místo je opředeno pavučinou četných strašidelných pověstí o čertech. Na ochranu před mocnostmi temnot tu lidé již ve středověku postavili kapličku," uvádí Stanislav Burachovič ve své knize Za ztracenou slávou západního Krušnohoří. Zmiňuje tak právě Flaschnerovu kapli, která byla po roce 1945 zničena. Zůstaly po ní pouze základy, které časem zarostly trávou a mechem.

Lesy České republiky kapli zcela obnovily. Z vlastního dotačního Programu 2020 investovaly téměř 1,1 milionu korun. Původní rozpadlé zdivo nahradila žula s cihlami, střechu pokryla břidlice.

„Vycházeli jsme ze známé barokní podoby kaple. Současná stavba ovšem není její přesnou kopií. Nechali jsme se inspirovat 12 kaplemi postavenými v okolí," uvedl Miroslav Rozner, krajský ředitel Lesů ČR z Karlových Varů.

Klíč od kaple předal ostrovskému římsko-katolickému faráři Marku Hricovi poté, co kapli vysvětil plzeňský biskup Tomáš Holub.

V kapli Nanebevzetí Panny Marie je instalován malý oltář a ve vnějším výklenku nad vchodem uvidí poutníci vysvěcenou sochu svatého Josefa. „Kaple bude duchovním zastavením na místní turistické stezce," poznamenal Rozner.