Hlavní bod programu připadá na sobotu, kdy od Vřídelní kolonády vyjde v 16 hodin krojovaný průvod, cílem je hotel Thermal. Součástí akce je také jarmark, který mohou lidé navštívit u Hlavní pošty.