Ještě nedávno hrozila kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově na Bochovsku totální zkáza. Díky úsilí místních nadšenců, města Bochova a řady dalších příznivců se ale kostelu blýská na lepší časy.

Důkazem je i včerejší akce, kdy byla na věž kostela umístěna nová kopule. V její nejvyšší části je uloženo poselství pro budoucí generace, jako ukázky z tisku, drobné mince či informace o životě v Bochově a Kozlově.

„Nová věž váží zhruba 12,5 tuny, na výšku má 16 metrů a jeřáb ji umístí na věž do výšky šestnácti metrů,” poznamenal v úterý při zahájení zdvihací operace Petr Stránský ze společnosti BOLID-M, která novou kopuli vyrobila. Nová báň, vyrobená ze dřeva, svítí do dálky, a to nemusí být ani ze zlata. Pokrývají ji štípané modřínové šindele.

Při opravách kostela se zjistilo, že věž je v havarijním stavu. „Konstrukci jsme museli rozebrat. Na zemi jsme potom věž sestavili za použití některých původních součástí znovu,” dodal Stránský.

Samotné vyzdvižení konstrukce se neobešlo bez problémů. První termín byl už v minulém týdnu, ale kvůli nepříznivému počasí se na místo nedostal jeřáb. Včerejší akce ale klapla na jedničku. Kolem jedenácté hodiny náročná operace začala a za hodinu a půl byla věž na svém místě.
Místní byli navýsost spokojení.

„O záchranu kostela bojujeme už dlouhá léta. 23. května 2004 jsme i založili občanské sdružení,” řekla Miluše Pechočiaková z Kozlova. „Domluvili jsme se my místní s chalupáři a začali jsme hledat možnosti, jak kostel zachránit.” Společně hledali cestu k získání dotací a podobně.
Nejprve se zaměřili na drobné opravy, pak došlo na záchranu kaple, která se odtrhávala od severní zdi kostela, rekonstrukci střechy a nakonec přišla na řadu věž.

„Teď budou na řadě vnější zdi. Doufám také, že se do kostela někdy ještě vrátí původní varhany. Ty jsou uloženy v depozitáři v Chyších,” povzdechla si Miluše Pechočiaková, která si včerejší okamžiky samozřejmě nenechala utéct. „Jsem ráda, že se stav kostela zlepšuje,” dodala spokojeně.
Spokojený byl i bochovský starosta Miroslav Egert.

„Od roku 2005 až do současnosti jsme v kostele proinvestovali zhruba 5,5 milionu korun. Zhruba 80 procent této částky bylo hrazeno z příspěvků Ministerstva kultury, Programu záchrany architektonického dědictví,” uvedl. Za tyto prostředky město jako majitel objektu kostel částečně odvodnilo, zajistilo obvodové zdivo proti rozpadnutí, opravilo krovy, střechu a nechalo vyrobit novou věžní kopuli.

„Dá se říct, že uložením kopule na místo je už zamezeno dalšímu poškozování kostela,” zdůraznil starosta.

V budoucnosti by se z kostela mělo stát nové společenské centrum obce. „Například by se tu měly konat různé výstavy, věnované například historii regionu,” poznamenala Pechočiaková.