Zábradlí je podle náměstka primátora Čestmíra Bruštíka natřeno růžovou barvou proto, že zde kdysi byl sad růží, kterým si lidé zkracovali cestu do Sedlece. A od toho je patrně odvozen také název sídliště.