S velkou radostí jsme dostali pozvání na setkání bývalých pracovníků pošt v okrese Karlovy Vary. Česká pošta a odborová organizace Karlovy Vary v čele s panem Jiřím Brožem a jeho spolupracovníky pro nás připravili v Lázních V. příjemné odpoledne s občerstvením, tombolou a krásnou růžičkou pro jubilanty.

Současně jsme vzpomněli na naše bývalé spolupracovníky, především starší, kteří se nemohli dostavit. Jde o D. Jurajdovou, Z. Roubíčkovou, M. Loužkovou, Z. Kočovou, J. Rumlerovou, A. Mračkovou, L .Kosmákovou a M. Voříškovou a tak je alespoň touto cestou zdravíme a všem přejeme hodně zdraví do dalších let. Také minutou ticha jsme uctili památku na devět seniorů, kteří během roku zemřeli.

Jaroslava Zálešáková