Profesionálním přístupem vychovávají děti a mládež k lásce k rybám a všemu, co zajímá příznivce Petrova cechu. Usměrňovat a vychovávat děti, kteří v dnešní době dávají přednost hrám na počítači a jsou závislí na mobilních telefonech, není snadné.
MO ČRS v Karlových Varech veřejnost pravidelně seznamuje i s rozpočtem této organizace, v němž lze najít nemalou položku v plánovaných nákladech na úseku práce s mládeží.

Tato rybářská organizace pořádá rybářské kroužky s cílem získat povolenku k lovu ryb, kde se mladí rybáři učí vše podstatné o životě ryb a životním prostředí. Ale také se seznamují s rybářským řádem a zákonech o rybářství.

Další velká aktivita ČRS Karlovy Vary je pořádání čtrnáctidenních rybářských táborů, kde se nejen rybaří, ale nechybí ani zábava, koupání a výlety. V letošním roce proběhne již 39. ročník tohoto atraktivního tábora.

Dále pak v rámci výchovy mladých rybářů se pravidelně v průběhu roku konají různé přednášky s videoprojekcí, setkání a soutěže s cílem získávat nové vědomostí.

Všechny tyto aktivity jsou náročné na organizaci, ale funkcionáře ČRS těší ta skutečnost, že o rybaření je stále větší zájem a neustále přibývá nových mladých zájemců o tento sport.

Mezi velké akce ČRS MO Karlovy Vary patří již tradiční jarní rybářské závody, uskutečněné pod názvem Moje první rybářské závody (na snímcích).

K chovnému rybníku v blízkosti Dalovic se tentokrát sjelo 28 natěšených mladých rybářů. Samozřejmě za doprovodu rodičů a nebo dědečků a babiček. Pořadatelé připravili pro závodníky výborné prostředí a podmínky k rybářským závodům. Za příjemného májového počasí byl odstartován samotný závod a kdo byl přítomen, tak byl příjemně překvapen, jaké máme šikovné mladé rybáře.

Při sčítání lovných lístků a výsledků se komisaři a rozhodčí nestačili divit, kolik a jaké ryby byly mladými rybáři uloveny. V kategorii dětí bez rybářské povolenky se na 1. místě umístil Tadeáš Kneisl s 235 body, změřeno u 7 rybiček. Na 2. místě se umístil Jakub Matějka se 179 body. Na 3. místě se umístil Kvítek Pech se 167 body.

V kategorii dětí 7 – 15 let s platnou povolenkou k rybolovu se na 1. místě umístila Hana Kopčová se 608 body, nachytala 21 rybiček. Na 2. místě se umístil Jakub Štěpán se 322 body a 3. místo obsadil Roman Staněk se 178 body.

Největší rybu ulovil Roman Staněk, byl to kapr velký 50 cm.

Nejmladší účastnice rybářských závodů byla pětiletá Kateřina Pechová.

Vyhlášení výsledků a předání věcných cen, pohárů, medailí, diplomů a pamětních listů provedl ředitel závodu David Brož, hlavní rozhodčí Petr Toth, dále pak Petr Ploc, který byl zaúkolován technickým zázemím, hlavní rozhodčí Jan Mach a zástupce organizace Zdeněk Pešek.
Všem patří velký dík za přípravu a organizaci skvělých rybářských závodů, a všem, kteří se obětavě podíleli na zdárném průběhu.

Poděkování patří sponzorům, protože bez jejich přispění by byly závody jen formální záležitostí. Oči rozzářených dětí děkovaly za dárky a ceny a spolu s rodiči se těší na další taková mimořádné závody.

Pavel Vaněček