Soutěžících byli rozděleni do několika družstev podle kategorií. Družstva byla čtyřčlenná, dvoučlenná a do soutěže se zapojili i žáci na vozíčcích.

Stejně tak jako u základních škol plnili soutěžící několik disciplín – test z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdu na dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdu zručnosti a také zásady poskytování první pomoci. Jednotlivé disciplíny odpovídaly požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol se speciálními zdravotními potřebami.

Výsledky soutěže byly dány součtem trestných bodů jednotlivých členů družstev.

V kategorii 1A (žáci ve věku od 10 až 12 let) se na prvním místě umístilo družstvo ZŠ Mariánské Lázně, druzí byli školáci z Ostrova a třetí místo získali žáci ze ZŠ a SŠ Karlovy Vary.

V kategorii 2A (žáci ve věku 13 až 16 let) byli nejúspěšnější děti z Nejdku, druzí byli Ostrovští a děti z Bochova, třetí místo patřilo ZŠ v Mariánských Lázních.
Pořadí škol pak bylo následující: Mariánské Lázně, Ostrov, Karlovy Vary.

Velmi dobrých výsledků dosáhly handicapované děti na vozíčcích. Nejlépe si vedli František Kučaba a Sebastiean Zdeněk Pelzmann.

Ne každý soutěžící zvládl teorii i praxi na výbornou. Při jízdě na hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích si nejlépe vedli ti, kteří nedostali žádný trestný bod. A to Miroslav Šimek, Adam Pišta, a Jiří Filo. Mezi dívkami byly nejšikovnější Michaela Fasselová, Molly Anna Matthews a Anna Wernerová.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium. Soutěž připravili zástupci praktických škol, Policie ČR, Městské policie Karlovy Vary, BESIP a Asociace záchranný kruh. Při soutěži pomáhali žáci a žákyně středních škol z Karlových Varů.

(pap)