Třebouň a sousední Nežichov patří mezi několik málo vesnic na Toužimsku, kde se místním daří udržovat kulturní a společenský život. Postupně obnovovaná barokní kaple Bolestné Panny Marie v Třebouni po mnoha letech opět ožila, a to díky iniciativě místních, kteří se zde o Štědrém dnu sešli na společném poledním zpívání vánočních koled.

V Toužimi Štědrý den vyvrcholil tradiční "půlnoční" mší v místním děkanském chrámu Narození Panny Marie. Zdejší farnost však není sídlem duchovního a tak se bohoslužba odehrála již večer.

Jiří Schierl