V Ázerbajdžánu bylo dnes rozhodnuto o zápisu hornického Krušnohoří na seznam světového dědictví.
Krušnohoří je zapsáno v UNESCO