Přestože kaple pochází z 18. století, stědrovečerní mše se v ni uskutečnila patrně poprvé. Jedinečné příležitosti tak využila téměř stovka lidí. Víc už by se jich do kaple snad ani nevešlo.

„Nápad pořádat půlnoční mši na zámku vzešel od bečovských farníků. Sice to nemůžeme říci s naprostou určitostí, ale nejspíše se tady ještě nikdy nekonala. Majitelé zámku chodívali na půlnoční mše do kostela ve městě. Jsem rád, že se akce těšila takovému zájmu. Není vyloučeno, že by se z ní mohla stát tradice,“ uvedl bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

V zámecké bráně už půl hodiny před půlnocí vítal příchozí, výjimečnou atmosféru umocňovaly hořící ohně v železných koších, u nichž se lidé hřáli a vyčkávali na otevření zámecké budovy. A jakmile se dočkali, vystoupali do druhého patra k zámecké kapli, která byla během pár minut zaplněna do posledního místa. Na „rozehřátí“ zazněla Tichá noc a pak už přišel ke slovu páter Reginald Pavel Větrovec. Půlnoční mši provázel zpěv všem dobře známých koled a vůně kadidla.

Ale mší návštěva zámku v tuto neobvyklou hodinu neskončila. Kastelán Wizovský připravil pro všechny zájemce prohlídku relikviáře svatého Maura, která byla úžasnou tečkou za půlnoční mší na Bečově.

Cenné dokumenty nalezené v opuštěném areálu Škody Ostrov.
FOTO: Bývalá Škoda ukrývala poklad