Špatná zpráva pro Bečovskou botanickou zahradu

Větrná smršť, která se v pondělí časně ráno přehnala bečovským údolím, napáchala velké škody v obnovované Bečovské botanické zahradě. Došlo k poničení nově vybudovaného srubu, mostu i výukového zázemí, které musí být vyklizeno vzhledem k statickým poruchám a poškození střechy.

"Výrazné škody jsou i na nově obnovených cestách a odpočívadle u pomníku zahradníka Kodýtka. Celkem se vyvrátilo nebo zlomilo patnáct vzrostlých jehličnanů, převážně smrků. Bohužel se vyvrátila i vzácná jedle ojíněná a poškozeny byly i další cizokrajné stromy důležité pro celkovou kompozici zahrady i jako pozůstatek bývalého Beaufortského alpina," uvedlJiří Šindelář, koordinátor činnosti Bečovské botanické zahrady.

Všichni zaměstnanci ZO ČSOP BERKUT se i za špatného počasí snaží o odklizení tak, aby rekonstrukční práce mohly i nadále pokračovat. Nicméně, nejen finanční ztráty, ale i nečekané množství práce celkovou rekonstrukci zbrzdí.

Bečovská botanická zahrada se postupně obnovuje za pomoci různých dárců i dobrovolnickou činností již od roku 2005. Po letech projekční přípravy je právě v končícím roce 2011 patrný výrazný posun v celkové obnově. Kromě úpravy sbírkových oddělení, cest, pěšin a mobiliáře, byla v listopadu i nainstalována kolekce šesti soch od sochaře Václava Gatarika. Ty byly naštěstí řádění přírodních živlů ušetřeny.