To jsou čtyři (ne)obyčejní lidé, kteří se jako dobrovolníci věnovali (ne)obyčejným věcem a zasloužili si tak v Karlovarském kraji cenu Křesadlo za rok 2017.

V našem regionu se toto významné ocenění udělovalo již po jedenácté. „Tentokrát porota vybírala z 15 navržených kandidátů, kteří svůj volný čas a energii věnovali ve prospěch druhých. A vybrat čtyři z nich nebylo vůbec jednoduché, poděkování patří všem dobrovolníkům, ať už pomáhají jakkoliv,“ uvedla Žaneta Salátová, ředitelka Mateřského centra Karlovy Vary, které v Karlovarském kraji pořádání akce zajišťuje. Vybraní dobrovolníci převzali Křesadlo při slavnostním večeru v Parkhotelu Richmond.

„Smyslem udílení cen Křesadlo není jen ocenění vybraných jednotlivců, ale poděkování všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci. A také zviditelnit dobrovolnictví,“ poznamenala Salátová.

V uplynulých jedenácti letech už bylo v Karlovarském kraji na dobrovolnickou cenu Křesadlo nominováno kolem 280 lidí.

Ilustrační foto.
Radarové čidlo zavelí: Nohu z plynu, řidiči

Za co byli oceněni?

MUDr. Hana Hnyková ze Žlutic za působení ve Spolku okrašlovacím Vladař. Členové spolku se scházejí několikrát za rok při různých akcích určených pro veřejnost a snaží se o co největší zapojení místních občanů.

Andrea Kafková z Chebu působí ve společnosti Dobrá rodina a jako dobrovolník pomáhá při vzdělávacích akcích, kdy se věnuje dětem. Pomáhá rovněž ve společnosti Hospic sv. Jiří

Zdeňka Stehlíková z Ostrova pomáhá v dobrovolnickém centru Instand. Dochází do pečovatelského domu v Karlových Varech, kde se věnuje seniorům.

Pavlína Štyndlová z Karlových Varů působí v Ekofarmě Kozodoj. Kromě jiného vrací do života zvířata určená takzvaně na odpis. Dokáže stmelovat lidi, tvořit komunitu, pomáhat hledat cestu a lásku k přírodě a zvířatům.

Ilustrační foto.
Vyhlaste boj invazním rostlinám! Kraj pomůže