Ostrovská průmyslovka je jednou z deseti škol v České republice, kde se společnost ČEZ Distribuce rozhodla ve školním roce 2017 až 2018 program realizovat. Motivační program Prokopa Diviše nabízí studentům zajímavé finanční ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru.

„Střední průmyslová škola Ostrov vytvořila pro účastníky programu kritéria, mezi něž například patří dobrý školní prospěch v odborných předmětech, aktivita ve výuce ve formě účasti v různých matematických, fyzikálních i odborných soutěžích. A také zapojení v programech a projektech pořádající společnosti ,“ uvedl ředitel SPŠ Pavel Žemlička.

Celkové výsledky bude hodnotit komise složená ze zástupců školy, Asociace energetických manažerů a pořádající společnosti. „Studenti budou body sbírat v průběhu školního roku, vyhlášení studentů s nejvyšším počtem bodů se uskuteční před letními prázdninami. Program je určen žákům druhých až čtvrtých ročníků a tak mohou studenti SPŠ v součtu získat až 102 000 korun. Pro první tři oceněné v každém ročníku jsou připraveny odměny v hodnotě 16 000 korun, 11 000 korun a 7 000 korun,“ poznamenal ředitel.

SPŠ se společností ČEZ spolupracuje dlouhodobě především v rámci takzvaných energetických maturit, exkurzí, praxí a Středoškolské odborné činnosti. „Motivační program by jejich zájem o kariéru měl podpořit a oceněným i usnadnit,“ podotkl Žemlička.

Spolupráce s potencionálními zaměstnavateli budoucích absolventů ostrovské průmyslovky je podle Žemličky prioritou, proto škola podporuje různé aktivity, která zvýší zájem o studium technických oborů a přispějí k vytvoření užšího propojení mezi školní teorií a podnikovou praxí.

„Kriteria hodnocení jsme nastavili tak, aby byli žáci motivovaní zapojit se do mimoškolních aktivit souvisejících s elektrotechnikou. Vysoce jsou hodnoceny práce středoškolské odborné činnosti, kde studenti musí prokázat nejen teoretické znalosti, ale i svou samostatnost, nápaditost a schopnost poradit si s řešením konkrétního technického zadání. Věřím, že projekt bude všestranně prospěšný,“ dodal ředitel.

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny.

Do loňského pilotního projektu bylo zapojeno pět škol. Programu se zúčastnilo více než 500 studentů, oceněno jich bylo celkem 45 a ti se podělili o celkovou částku 508 tisíc korun. Letos se počítá se zapojením tisícovky studentů.

Kdo byl Prokop Diviš? Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.