„Odvolávám se proti stanovisku Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru stavebního úřadu, k přezkoumání územního a stavebního řízení při stavbě parkovacího domu v Libušině ulici a souladu této stavby s platným územním plánem,“ uvádí v žádosti Kulhánek.

Kraj prověřoval tuto stavbu na jeho podnět kvůli tomu, že je postavena na pozemcích, které jsou ve vyhlášce města definovány jako monofunkční dopravní plocha. „K podání podnětu na ministerstvo mě vedly skutečnosti, že parkovací dům koliduje s platným územním plánem. Současnou dispozici objektu tvoří dvě podzemní a jedno nadzemní podlaží parkovacích ploch a další dvě nadzemní podlaží tvoří sedmnáct bytů a dvanáct ateliérů. Kolaudační rozhodnutí povoluje užívání parkovacího domu s bytovou částí, budovy tedy plní jiný účel než jako garážovací dům,“ zdůraznil zastupitel.

Jde o veřejně prospěšnou stavbu?

Ten poukazuje i na to, že objekt je postaven v režimu veřejně prospěšné stavby zřizované a užívané ve veřejném zájmu. Od ministerstva žádá stanovisko, zda, pokud jsou v budově také dvě podlaží luxusních bytů v soukromém vlastnictví s prodejní cenou sto tisíc korun za metr čtverečný, jde stále o veřejně prospěšnou stavbu. „Vzhledem k těmto závažným skutečnostem jsem toho názoru, že závěr Krajského úřadu Karlovarského kraje, který neshledává důvod k zahájení přezkumného řízení, není správný,“ upozorňuje zastupitel.

Další otazníky u této stavby vzbuzuje i zapsání objektu do katastru nemovitostí. V době, kdy Petr Kulhánek podával podnět k přezkumu na krajský úřad, tedy v létě, byl garážovací dům v katastru zapsán jako bytový dům. „Po sdělení této skutečnosti stavebnímu úřadu karlovarského magistrátu tam v současné době figuruje jako víceúčelová stavba,“ podivuje se Kulhánek (oba výpisy z katastru, tedy z 22. července a z 5. listopadu, má Deník k dispozici).

Magistrát: My změnu nedělali

Podle sdělení katastrálního úřadu se změna v zapsání objektu provádí pouze na základě listinných materiálů žadatele a v žádném případě často.

Magistrát ale tvrdí opak. „Garážovací dům byl vždy na katastru zapsán jako víceúčelová stavba. Na náš popud to katastr neměnil, musel to učinit z vlastní vůle. Navíc máme potvrzení, že v červnu byla stavba zapsána jako víceúčelová,“ vzkázala po mluvčím Kopálovi Ivana Doubová, vedoucí stavebního úřadu.