Těžší přístup k látkám, ze kterých se dají vyrobit omamné látky. To je jeden z důvodů zpřísňování pravidel nákupu léků, které v sobě obsahují pseudoefedrin. Nevím, zda to skutečně zamezí výrobu drog, či naopak znásobí a zkomplikuje přístup běžných pacientů k těmto lékům. Každopádně je podle mě dobře, když se lidé snaží zabránit, aby se někteří dostali k takto nebezpečným látkám. Výrobci drog totiž nejsou jen velmi zvláštní sorta lidí, ale hlavně jsou to zásobovatelé dalších uživatelů. Každý lék někoho léčí a zároveň někomu škodí. Zákon na regulaci prodeje těchto léků je třeba nastavit tak, aby neomezil normální pacienty.