Většina kauz ve městě Karlovy Vary a na Karlovarsku má zvláštní politický podtext. Postupně se prolínají informace smyšlené, s fakty a úvahami jak jednotlivých aktérů, tak těch, kteří kauzami žijí. Kauzami žijeme i my v redakci, hledáme, pátráme a ptáme se, ale konečné rozhodnutí v kauzách udělat nemůžeme. Nejsme soud, nejsme vyšetřovatelé, jsme předkladatelé informací, a to nikoliv bulvárních, ale ověřených. Úkolem novináře je mimo jiné chránit jednotlivce a vyvarovat se jednání, které pomluvou, či nepravdivými informacemi poškozuje jeho práci, rodinu a život. Zároveň jsme však těmi, kteří musí ochránit ty, kteří se bojí o kauzách komunikovat s právníky, policií a třeba i blízkými. Skvělé je, že ve svobodné společnosti můžeme poskytovat prostor účastníkům diskuse, jestli s nimi souhlasíme, či nikoliv není podstatné. Pokud jsou však účastníci úplně mimo normální projev, tak je třeba je komentovat nebo si zaglosovat. Glosování je totiž takové serfování, umožňuje nám skutečně zařvat a říct: „To už stačilo dámy a pánové,“ a umožňuje nám také parafrázovat, a to si nyní dovolím! Láska a práce musí zvítězit nad hloupostí a neschopností. Tak do práce a věřte, že klid na práci není to hlavní, hlavní je chtít a umět pracovat a umět při tom milovat, ještě máme to srdce.