Pokud to všechno na karlovarském magistrátu půjde tak jako dosud, pak se všichni zblázníme a společně s kapelou Lucie si můžeme notovat, že středověk v Karlových Varech nekončí, ale trvá. Není přece možné, aby o budoucnosti tohoto města rozhodovalo pět či sedm rodin a zbytek se poslušně podřídil. Stačí se podívat na manévry kolem symfonického orchestru. Ať je to, jak je, zastupitelé jednou rozhodli, že těleso obdrží od magistrátu dva miliony korun, a na transfer těchto peněz schválili rozpočtové opatření. Na jednání zastupitelstva se dostavili také hráči orchestru, aby se přesvědčili, jak zastupitelé rozhodli. Neuplynou ani dva týdny a ředitel tělesa hráčům oznámí, že tento dvoumilionový příspěvek je pozastaven. A primátor, který tento návrh zastupitelům předložil, nic neví. Proč? Na radě města, která o tom 1. července rozhodla, chyběl. Je nutné radním znovu zopakovat, že nemohou měnit rozhodnutí zastupitelstva? Je nutné jim připomínat, že jediným orgánem, který může dotaci pro KSO pozastavit, je v demokratické společnosti pouze zastupitelstvo? Pokud ale rada pouze rozhodla o tom, že ředitel KSO má vypracovat návrh, jak peníze rozdělit, pak není třeba hráče mystifikovat a kolem KSO znovu rozpoutat vášně. Nebo jde o schválnosti mezi radními, a pak už je to na pováženou. To už je schizma, a z toho jde po zádech mráz. Až do voleb.