Jedná se o přírodní památku, kterou tvoří skalní útvar 400 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Je to jedinečná a unikátní skalka. Odborně se jedná o vypreparovanou křemennou žílu, jež patří do Ašského křemenného valu. Ten je součástí mnohem většího Českého křemenného valu o délce několika desítek kilometrů. Jedná se o dlouhou třetihorní zlomovou linii kopírující téměř celé východní úpatí Českého lesa, která byla vyplněna odolnými křemennými horninami. A jen na několika místech se podařilo křemenné žíle prorazit až na povrch země. Téměř celá totiž vede v podzemí, hluboko ukrytá před zraky lidí. Na Chebsku tak mají zájemci jedinečnou šanci tento jedinečný geologický útvar spatřit. Křemenný val je tak pevný, že už po stovky tisíc let odolává erozi. A slouží mnohdy horolezcům k trénování dovedností. Skalní stěny dosahují výšky 3 až 15 metrů. Je v nich řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Navštívit je ji možné celoročně bez omezení. Skalka se zvedá téměř svisle vzhůru a její nejvyšší bod je Goethův vrch, který ční 670 metrů nad mořem.

Oblastí přírodní památky Goethova skalka byla vyznačena naučná stezka Goethova skalka, jejíž trasa vede přes výše uvedený vrchol a dále jihovýchodním směrem do obce Hazlov k železniční stanici. Z Hazlova můžeme také dále pokračovat pěšky a to jižním směrem. Cestou budeme procházet kolem hradu Ostroh. Dále půjdeme k rozcestí Lužná a odtud východním směrem do Františkových Lázní. K naučné stezce se můžeme také vydat jihovýchodním směrem z města Aš přes Chebský les.

Skalky různých tvarů od malých balvanů až po vysoké skalní stěny ukryté v borovém lese plného borůvčí nadchnou i malé děti. Na plno vrcholků a balvanů se dá s opatrností bez problému vylézt a výhledy z vrcholku masivu jsou jasným důvodem proč toto místo básník navštívil. Také najdeme poblíž pamětní desku připomínající návštěvu Goetheho vsazenou do velkého kamene který je od skalek o kilometr dále po modré. Cesta na skalky není náročná a skvěle si to užijí i menší děti, je ale jasné že s kočárkem se tam moc jít nedá. Po vydovádění se na skalkách a načerpání energie z krásného lesa se vracíme stejnou cestou zpět.