Doplaťte cenu, nebo se uvidíme u soudu. To vzkázali karlovarští radní společnosti Golf Resort, která si v roce 2004 od města zakoupila golfový areál v Olšových Vratech. Tehdejší zastupitelstvo jej prodalo za 50 milionů. Ovšem s tím, že nový majitel uhradí pět milionů před podpisem kupní smlouvy, 25 milionů z ceny mu bylo odečteno, protože tyto peníze během pronájmu hřiště do oprav a údržby už investoval a 20 milionů měl zaplatit do deseti let od uzavření kupní smlouvy. Město se však ještě zavázalo nabyvateli poskytnout slevu až do výše této splátky za opravy nebo technické zhodnocení provedené kupujícím nad rámec běžné údržby. Za jeden z nejstarších golfových areálů tak město inkasovalo milionů pouze pět.

Podle současných radních je to ale žalostně málo.

Protože podle znaleckého posudku, který si město nechalo zpracovat Znaleckým ústavem Fakulty stavební ČVUT, byla hodnota golfového areálu v roce 2004 116 až 150 milionů. Město proto po Golf Resortu požaduje doplatit minimálně padesát milionů.

Golf Resort ale před rokem městu nabídl jako vyrovnání pouze 15 milionů. Proto se obě strany včera sešly a nad doplatkem znovu jednaly. Rozešli se ve smíru, ale bez dohody. Golf Resort navrhl, že doplatí 44 milionů, pro město to ale je stále málo. Primátor Kulhánek nesdělil, kolik za golf město požaduje, ale uvedl, že návrhy se liší v desítkách milionů. „My chceme, aby cena byla obhajitelná i v budoucnu. Smlouva je podle právního rozboru od počátku neplatná," zdůraznil.

Primátor i Vlastimil Argman, předseda představenstva Golf Resort, dodali, že obě strany budou jednat i nadále a právní zástupci budou řešit právní aspekty smlouvy o narovnání.

Vlastimil Argman ale odmítl argumenty, že by smlouva na prodej golfu byla neplatná. „My jsme souhlasili s podmínkami v dobré víře a pokud k pochybení došlo, pak za to může tehdejší vedení města," uvedl. A dodal, že Golf Resort se snaží najít právní cestu a doufá, že se situace vyjasní. Postup města považuje za naprosto legitimní, ale soudní tahanice by ohrozily chod hřiště i pořádání turnajů. Celou záležitost tak vysvětlí i zastupitelům na zářijovém jednání.