Téměř všechna gymnázia v Karlovarském kraji budou letos zřejmě přijímat studenty na víceletá gymnázia, aniž by museli splnit nějaký počet bodů v rámci přijímacího řízení. Na všech bude ale jednotná přijímací zkouška, to znamená, že budou uchazeči stejně jako doposud zpracovávat testy z matematiky a českého jazyka.

Ze šesti gymnázií je jedinou výjimkou jen to v Mariánských Lázních, kde žáci musí pro přijetí splnit minimální počet bodů v testech. Ředitelé škol mají na definitivní rozhodnutí čas do konce ledna. Krajský úřad vydal už ale v pondělí k přijímacím řízením doporučení, že letos kraj ustupuje kvůli pandemii od takzvaného cut-off skóre, tedy minimálního počtu bodů. Deník proto oslovil všech šest ředitelů gymnázií v kraji, zda doporučení akceptují, anebo si zvolí vlastní kritéria pro přijetí. V uplynulých letech přitom platilo, že žák, aby při pohovorech uspěl, musel z matematiky získat alespoň 13 bodů z 50, z českého jazyka pak 17 z 50 bodů.

„Vzhledem k tomu, že chceme umožnit přístup ke vzdělávání v maturitních oborech žákům, kteří neměli vinou koronavirové pandemie a následné distanční výuky pro vzdělávání ideální podmínky, rozhodli jsme se, že sice doporučíme konání jednotné přijímací zkoušky, ale ustoupíme od určení cut-off skóre. Přijímací zkoušku nechceme zcela zrušit, neboť její výsledky nám přinesou podložené údaje o výuce na jednotlivých základních školách, které v současné chvíli považujeme za cenný statistický údaj. V neposlední řadě budou východiskem pro střední školy k důsledné a intenzivní práci s výsledky přijímacích zkoušek s cílem eliminovat školní neúspěšnost přijatých žáků již v počátcích studia,“ vysvětluje krajský radní pro školství Jindřich Čermák.

„Obtížnost testů zatím pochopitelně neznáme. Jsem ale pro, aby se žádné limity na naší škole pro přijetí nedávaly. Vezmeme prvních 30 nejlepších žáků,“ říká ředitel gymnázia v Chebu Jaroslav Kočvara. Je v kontaktu s pedagogy, kteří doučují žáky na přijímací zkoušky, a jejich současné zkušenosti s výukou nejsou právě dobré. „Mám signály od těchto učitelů, že letos by to opravdu nemuselo dopadnout dobře. Žáci jsou v učivu pozadu,“ konstatuje ředitel.

Na sokolovském gymnáziu budou přijímat rovněž prvních 30 nejlepších. „Nebudeme dávat vlastní skóre. Otevíráme jednu třídu a budeme brát prvních třicet,“ přidává se i Petr Jelínek, ředitel gymnázia v Aši.

„Stanovili jsme si minimální počet bodů. Matematiku jsme nechali na sedmi, český jazyk na deseti,“ konstatuje ředitelka mariánskolázeňského gymnázia Klára Tesařová.

A prvních 60 nejlepších žáků bude přijato bez minimálního počtu bodů také na karlovarské a rovněž ostrovské gymnázium, která si vždy nejvíce konkurují. Na obou otevřou po dvou třídách. „Cut-off skóre letos stanovovat nebudeme,“ poznamenává ředitel karlovarské školy Zdeněk Papež. „Rozhodnutí kraje jedině kvitujeme,“ uzavírá ředitel ostrovského gymnázia Jaroslav Šafránek. Už před pár dny například navrhoval, aby se body braly v součtu, což by dětem také značně pomohlo. Rozhodnutí kraje je proto podle něho správné.