Jak už Deník informoval, kaštany byly napadené klíněnkou a hnilobou a pro návštěvníky byly nebezpečné. Památkáři měli nejdříve velké výhrady k tomu, že budou kaštany pokáceny a nahrazeny ovocnými stromy. Odkazovali se totiž na to, že kaštany tam nerostly náhodou. "Z hlediska památkové péče jsme prosazovali, že při následné nové výsadbě je nejvhodnějším řešením zachovat stávající strukturu a skladbu dřevin, tedy stromořadí jírovců. Jedná se o koncept doložený k době výstavby výletního objektu Myslivny. Nakonec jsme názor přehodnotili, protože kaštan není původní druh, který se objevuje v lesích v tomto regionu," uvedla k záležitosti ředitelka Národního památkového ústavu v Lokti Romana Riegerová.

Lidi, kteří měli háj s kaštany rádi, ale jejich pokácení rozlítostnilo. "Obrečela jsem to. Chodíval sem už můj tatínek jako dítě, pak já s rodiči a teď já s mými dětmi. To jsou tři generace naší rodiny. Byla to naše tradice, že na podzim jsme se vydali na Myslivnu na kaštany. Letos jsme tam byli naposledy. Opravdu mě tentokrát kácení stromů velmi zasáhlo," komentovala záležitost Karolína Janečková, která bydlí v lázeňském území.