Situace se teď však rychle změní. Karlovarský kraj nechal starý koridor zbourat a na jeho místě vznikne moderní spojovací chodba. Stavebníci také vybudují zcela nové uzamykatelné šatny pro 600 studentů.

S dokončením stavby se počítá letos nejpozději do 15. října.

„Starý koridor žáci i učitelé a další zaměstnanci školy využívali od 60. let minulého století, kdy bylo ostrovské gymnázium naposledy přestěhováno do zbrusu nového školního areálu. Během postupujících let koridor chátral a bez pořádného oblečení tudy byl problém v zimě projít. Nyní se budou moci učitelé i žáci těšit, že v prvních měsících školního roku začne sloužit koridor nový, k dispozici budou mít také uzamykatelné skříňky jako náhradu za původní drátěné kóje.

Kraj na tuto akci vynaloží 23, 3 milionu s DPH,“ upřesnil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Mezníkem v životě školy je zahájení stavby nového koridoru především pro ředitele školy Jaroslava Šafránka. „Historická studie našeho dvorního architekta, který je Anton Jurica, spolu s projektem BPO Ostrov zahálely dlouhá léta v šuplíku, ale nevzdávali jsme to. Předchozí ředitel i já jsme každoročně zkoušeli štěstí u našeho zřizovatele, a když už nás poslední roky nového tisíciletí napadaly zoufalé myšlenky, jako je sbírka Koridor sobě mezi našimi absolventy, udělali nám stávající krajští radní v čele s paní hejtmankou velikou radost. Neuvěřitelné se stává skutkem, po prázdninách budeme mít krásný koridor a důstojné šatny. Naše poděkování tak patří všem, kteří k tomu jakoukoliv měrou přispěli. V poslední fázi to byly především dva krajské odbory – školství a investiční,“ uvedl Šafránek.

Stavebníci ze společnosti Mudicon, která zvítězila v zadávacím řízení.

V polovině května začali přípravné práce, následovalo předání staveniště a 1. června tak mohly začít stavební práce podle inovovaného původního projektu firmy BPO Ostrov.

Už v průběhu června tak na půdorysu starého koridoru začne vyrůstat nový, výrazně větší, měl být méně prosklen s ohledem na spotřebu energií.

„Nový hlavní vstup pro studenty je navržen západně od vstupu do pavilonu A, přímo do vstupní haly navazující na koridor. V šatnách budou umístěny uzamykatelné skříňky pro 600 studentů.

Vznikne také sklad, protože starý skladovací prostor musel být zdemolován. Propojení jednotlivých pavilonů bude bezbariérové pomocí ramp. To znamená, že do všech prostor bude bezbariérový přístup, což usnadní pohyb zejména imobilním studentům, případně učitelům,“ uvedl Václav Skopový ze společnosti Mudicon.