Studenti Prvního českého gymnázia Karlovy Vary možná dnes svou školu nepoznají. Budova totiž během léta prošla mnoha opravami, které ji podle vedení školy zmodernizovaly.

Potvrdil to Zdeněk Papež, ředitel školy. „Škola měla tu nevýhodu, že byla postavena před desítkami let, a to ji možná trochu znevýhodňovalo v konkurenci ostatních škol. Nyní se však tento nedostatek smazává, protože škola je moderní a vylepšená,“ vysvětlil ředitel. „Gymnázium určitě rekonstrukci potřebovalo, protože chceme nabídnout našim žákům jak lepší výuku, tak i příjemnější prostředí,“ vysvětlil Papež.

Rekonstrukce se týkala jak venkovního vzhledu, tak i interiérů. „Škola má například novou fasádu a okna. Také došlo k opravě sociálních zařízení a samozřejmě i sprch,“ dodal ředitel gymnázia. Podlě něj studenti novinky ocení.

„Myslím si, že se jim nový vzhled školy bude líbit,“ soudí Papež. Rekonstrukci budovy realizoval Karlovarský kraj.

„Slavnostní předání stavební akce 1. etapy rekonstrukce Prvního českého gymnázia Karlovy Vary se koná dnes v jedenáct hodin,“ vysvětlila Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.