Žaloba na halu je velkým tématem. Někdo toto rozhodnutí kritizuje, jiní naopak vítají. Položili jsme několik otázek Petru Kulhánkovi, primátorovi Karlových Varů , aby se k problematice vyjádřil.

Město podalo na multifunkční halu žalobu o určení vlastníka. Celou problematiku město detailně probralo s právnickými kancelářemi. Co vám doporučili? Žalobu ponechat, nebo stáhnout?
Doporučili nám v žalobě pokračovat.

Co je cílem žaloby? Možnost kompenzovat její předraženou výstavbu?
Žaloba směřuje hlavně proti tomu, že veřejná zakázka na výstavbu multifunkční haly proběhla a byla zadána v rozporu se zákonem, a tudíž je od počátku neplatná. Nemělo v ní být pokračováno a neměla být zrealizována tak, jak byla.
Město nabylo budovu na základě od počátku neplatného smluvního vztahu, a proto se necítí být jejím vlastníkem. Proto žádáme soud o určení vlastnictví.
V případě, že město skutečně nebude vlastníkem, chceme samozřejmě požadovat narovnání, třeba v podobě vrácení neoprávněně zaplacených peněz za stavbu.

Uvedli jste, že napadáte platnost smlouvy na realizaci stavby. Rozdíl mezi cenou zaplacenou a cenou v místě a čase obvyklou je od 150 milionů do tří set milionů. Platí to stále?
Ano, to je náš odhad, ale i to bude záviset na rozhodnutí soudu.

Máte už dílčí informace od právníků?
V současné době čekáme na stanovení termínu prvního jednání v této věci, nemáme proto dosud ani dílčí informace.

Kdy by mohla jít žaloba k soudu?
V řádu týdnů či jednotek měsíců, tuto dobu nijak neovlivníme, je to pouze otázka postupu soudu.