„Chceme vyjít návštěvníkům vstříc a zpřístupnit jim další prostory hradu. Na opravy jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu. Původní plánovaná částka byla 5,8 milionu korun, ale po výběrovém řízení klesla investice o milion, tedy na 4,8 milionu korun. Z městské kasy jsme uvolnili z celkové částky patnáct procent. Proto mohou začít rekonstrukční práce, aby se hrad zachoval i budoucím generacím," řekl starosta Miroslav Egert.

Opravy zříceniny nebudou nikterak jednoduché. Podle předchozích průzkumů totiž není možné říct, jak hrad přesně vypadal a co zde bylo možné najít.

„Budeme tak nacházet věci, které před námi ještě nikdo neobjevil, zdivo se budeme snažit zakonzervovat. Návštěvníkům chceme ukázat, kudy vedly zdi, aby měli přesnou představu, jak hrad mohl vypadat," sdělil projektant Martin Volný.

Vše bude doplněno obrazovými panely, kde bude znázorněná historie hradu a historie opevňovací architektury. Chybět nebudou kresby, jak hrad pravděpodobně vypadal, a dobové fotografie. Ve spolupráci s Památkovým ústavem v Lokti také vznikne textová publikace.

„Člověk, který přijde hrad navštívit, by měl dostat vyčerpávající informace nejen o hradě samotném, ale i o gotickém stavitelství v českých zemích. To je naším záměrem," doplnil Volný.

Zřícenina Hartenštejna se může pochlubit také raritou.

„Při archeologických průzkumech zde byla objevena chlebová pec. Podle profesora Durdíka, jednoho z nejvýznamnějších českých kastelologů, znamenal tento nález velký obrat. Předpokládalo se totiž, že hrad byl pouze strážný, tedy že sloužil strážím, které hlídaly stezku do Německa. Objevem pece tak bylo jasné, že hrad byl nějakou dobu také pobytový," dodal Martin Volný.

První krok oprav hradu Bochov udělal už před několika lety, kdy se začala rekonstruovat Karlovarská věž. Práce na ní byly dokončeny před dvěma roky a momentálně slouží návštěvníkům jako rozhledna.

Konec právě zahájené rekonstrukce je předběžně naplánován na konec července příštího roku.

Štěpánka Becková