„V blízkosti zimních stadionů jsou často školy či další výchovná zařízení, objekty s pečovatelskou péčí, služebny policie či strážníků nebo velká obchodní centra a tržnice. Z těchto objektů se hasiči chtějí zaměřit na školská zařízení, ve kterých hodlají provést řadu cvičení právě s námětem úniku čpavku," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. První z těchto cvičení se uskutečnilo v karlovarské základní škole v ulici Poštovní. V době velké přestávky obdržel ředitel školy formou automatického varování z operačního střediska hasičů zprávu o chemické havárii na zimním stadionu s únikem čpavku. Rozhlasem pak vyhlásil poplach v celé budově školy. Ještě předtím hasiči všechny pracovníky školy seznámili se správnými postupy, jak se chovat v případě této události, a také s vlastnostmi čpavku.

„Učitelé tak podle správného postupu zavřeli všechny žáky ve třídách, kde je přepočítali, zda někdo nechybí, zároveň zavřeli a utěsnili okna a dveře. Takto vyčkávali příjezdu hasičů. Ti po provedeném simulovaném zásahu ukázali dětem ze školy svoje vybavení včetně prostředků pro záchranu s přítomností nebezpečných látek," uvedl mluvčí hasičů Kasal.

V nebezpečných zónách úniku amoniaku ze zimních stadionů jsou v Karlových Varech právě ZŠ Poštovní, ale také ZŠ 1. máje. V Sokolově například ZŠ Boženy Němcové a Běžecká či dům dětí a mládeže, ale také sokolovská nemocnice, v Ostrově penzion pro důchodce, ZŠ a MŠ Myslbekova a rovněž ostrovská nemocnice, v Chebu integrovaná střední škola, ZŠ Obětí nacismu a Májová, v Mariánských Lázních hotelová škola či základní umělecká škola. Celkem je v zónách kolem zimních stadionů 75 vytipovaných objektů.