To jsou jen některé činnosti, které mohli hasiči nacvičovat v reálných podmínkách díky spolupráci s Armádou České republiky. Ve Vojenském újezdu Hradiště se tak mohlo uskutečnit cvičení Forest Fire či Aero, společně se zde vybudoval systém bodů záchrany pro lepší orientaci při zásazích ve vojenském prostoru, strojníci zásahových vozidle mohou na místních trasách nacvičovat jízdu v terénu.

Oboustranná spolupráce při odborné přípravě i zásahové činnosti podle hasičů i vojáků jednoznačně ukázala výrazné zvýšení efektivity při provádění záchranných prací. Za dlouhodobou výbornou spolupráci s hasičským sborem proto ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák ocenit zástupce vojenského prostoru. Při slavnostním aktu předání medailí za věrnost příslušníkům sboru byl pozván také náčelník Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště mjr. Ing. Marin Kuna, který obdržel Pamětní medaili ředitele HZS Karlovarského kraje.

Symbolické ocenění patří všem, kteří se podílejí na zlepšení spolupráce mezi hasiči a vojáky v kraji při řešení mimořádných událostí a přípravě na tyto události. (kas)