„V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska ze 4. ledna vydal náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós pokyn, aby příslušníci jednotlivých HZS krajů provedli mimořádnou tematickou kontrolu v prostorách únikových her v Česku,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Cílem kontroly je vyhodnotit stav plnění povinností na úseku požární ochrany při provozování únikových her, s důrazem na zajištění volného úniku osob, volné průchodnosti komunikačních prostor a používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů.

Ilustrační foto.
Senior překvapil strážníky agresí

V průběhu ledna byla pracovníky oddělení kontroly HZS Karlovarského kraje vytipována místa, kde se podobné únikové hry pořádají. Samotné kontroly ve všech zjištěných místech začínají v průběhu února a to v Karlových Varech.

„Zvláštní důraz bude kladen na zajištění úniku osob z prostorů konání hry. Počet kontrol není stanoven, avšak měly by probíhat u různých provozovatelů her. Kontroly začnou v únoru a budou ukončeny nejpozději 30. května. Vyhodnocení by mělo být hotové v červnu,“ dodal Kasal.

Hasičský záchranný sbor ČR zároveň spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj v otázce řešení problematiky uvádění staveb do užívání, případně nutnosti provedení změny v užívání dokončené stavby. Dále spolupracuje také s provozovateli únikových her, se kterými bude v nejbližší době uspořádán workshop.

Ilustrační fotografie.
Společný nákup znamená úspory