Filmový svátek v Karlových Varech přiláká jako každý rok tisíce návštěvníků. Se zvýšeným počtem lidí ve městě roste i riziko požárního nebezpečí. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje proto připravuje řadu opatření, aby toto riziko snížil.

„Pokynem krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka bude po celou dobu konání filmového festivalu stanovený minimální počet příslušníků na směně na karlovarské profesionální stanici tak, aby tento počet zajišťoval nejen zabezpečení požární ochrany v rámci svého hasebního obvodu, ale právě i zvýšeného nebezpečí s ohledem na vyšší počet návštěvníků festivalu,“ uvedl Martin Kasal, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Po celou dobu filmového festivalu budou hasiči z karlovarské stanice provádět se svými zásahovými vozidly kondiční jízdy zaměřené na kontroly průjezdnosti komunikací u objektů určených k provádění filmové produkce a zároveň budou před zahájením MFF a i v jeho průběhu provádět tematické požární kontroly v těchto objektech.

„Koordinovat události a kontroly spojené s filmovým festivalem bude zvlášť určený řídící důstojník, který nebude v době konání festivalu nasazen na žádné jiné zásahy v kraji. Hasiči budou neustále v úzkém kontaktu s organizačním štábem MFF,“ dodal Kasal.

Na mezinárodní filmový festival se připravují i strážníci a policisté. „Jde o standardní opatření jako každý rok. Ve spolupráci s policisty zřizujeme mobilní informační službu. Jde o policejní transit, v němž bude lidem k dispozici strážník, policista a policejní tlumočník. Vozidlo se bude přemisťovat. Bude stát u objektu Lázeňská 1, tedy u bývalého infocentra, u Skleněného paláce v obchodní zóně a třetí stanoviště ještě řešíme,“ vysvětlil Marcel Vlasák, velitel městských strážníků.

Na zahájení a ukončení mezinárodního filmového festivalu chystají strážníci a policisté téměř manévry. Kvůli bezpečnosti hostů a návštěvníků filmové přehlídky jich v ulicích bude navíc čtyřicet.