Ještě do konce letošního roku bude hotový projekt na zrekonstruovanou Moravskou ulici v karlovarské památkové zóně, kde nově položené dlažební kostky spláchl srpnový přívalový déšť. Právě autor projektu, kterým je společnost AF City Plan, je podle ředitelky Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) Romany Riegerové nejvíce zodpovědný stejně jako dozor za výslednou rekonstrukci, která se provedla v roce 2019 za 41 milionů korun. Vedení města zatím nechce komentovat, kdo by případně nesl za náležitost právní nebo politickou odpovědnost. „Až to bude aktuální, tak to budeme řešit,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Město se snažilo poškození řešit v rámci reklamace se zhotovitelem, firmou Algon, a také už zahájilo jednání s pojišťovnou ohledně možného pojistného plnění. „Firma, která rekonstrukci prováděla, uvede Moravskou ulici v rámci reklamace do původního stavu,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Ale neodpověděl konkrétně na dotaz, zda by zhotovitelská firma převzala na sebe odpovědnost v rámci reklamace. „Záležitost řešíme s pojišťovnou. Nevíme, kdy ji uzavře, nemá na to žádné lhůty. Škodu stále vyhodnocujeme,“ upřesnil Trtek.

Ladislav Nykl.
Troleje mu spálily půl těla, přišel i o nohu. Teď usiluje o titul mistra Evropy

Podle něho projektová kancelář nyní zpracovává dokumentaci, která má vylepšit stav před přívalovým deštěm tak, aby eliminovala případné živelné pohromy. „Projekt pak předložíme památkářům,“ dodal.

Vedení města dále trvá na tom, že v rámci rekonstrukce postupovalo podle projektů, které odsouhlasily všechny dotčené orgány. „Práce se dělaly podle stavebního povolení. Na to se neptejte nás, ale našich předchůdců. Podmínkou udělení stavebního povolení bylo vyjádření všech dotčených orgánů a mezi nimi byl i Národní památkový ústav. Ten dal věci palec nahoru,“ poznamenal náměstek Trtek.

Takto ale hovořil mluvčí radnice Jan Kopál 24. srpna: „Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je v procesu posledním stupněm, se neměnila. Během realizace se měnila řada věcí i dokumentace, měnil se i formát kostek. Co se týče památkářů, odbor památkové péče byl účastníkem řízení a toho jsme informovali. Národní památkový ústav účastníkem řízení nebyl.“

Zdroj: Jana Kopecká

Vedení loketského NPÚ říká, že Karlovy Vary nepostupovaly v případě rekonstrukce správně. „Upozorňovali jsme město, že to je špatně a že postupuje v rozporu s podmínkami, které byly uvedeny ve schváleném projektu, tedy v projektu, který prošel schvalovacím procesem dotčených orgánů. Jediné, k čemu jsme se vyjadřovali, byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, kde byl zvolen formát kostek o rozměru 16x16 centimetrů (nakonec byla použita mnohem menší dlažba – poznámka redakce). Také jsme město upozorňovali, že pro výsyp spár mezi kostkami je mnohem vhodnější písek než štěrk,“ uvedla ředitelka Riegerová na konci srpna.

Rekonstrukce se prováděla v době, kdy primátorkou byla Pfeffer Ferklová. Zakázku měl na starosti její tehdejší náměstek Petr Bursík (ODS).