Karlovy Vary si tak nevzaly příklad z Františkových Lázní či Teplé, které herny vymýtily úplně. Návrh předložil zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA). „Karlovy Vary mají v republice nelichotivé místo. Jsou třetím městem v republice zamořeným hazardem, a na jednoho obyvatele tak připadá 50 heren. Ve městě zůstává 530 výherních automatů a prosází se zde od půl do miliardy korun. Ve městě je 108 provozoven, ačkoliv vyhláška jich povoluje pouze 42, a ze 78 procent jsou povoleny v rozporu se zákonem," zdůraznil Kotek. To znamená, že herny jsou v blízkosti škol a institucí, které zákon vylučuje.Zastupitelé ale většinou hlasů Kotkův návrh odmítli a zůstali při redukci heren, kterou navrhla rada města.

Počet míst, na nichž bude možné hazard provozovat, tak klesne z původních 95 na 34. „Město v loňském roce zahájilo jednání s provozovateli hazardních zařízení, zastupovanými Unií herního průmyslu, s cílem snížit jejich počet na rozumnou úroveň. Letos v únoru byla vypracována společná deklarace, která obsahovala základní předpoklady únosného a zodpovědného provozování hazardu. Obsahovala například odstranění vnějších lákadel, jackpotů, zákaz alkoholických nápojů ke hře zdarma, zajištění pořádku a bezpečnosti provozovny kamerovým systémem, proškolení personálu a vyvěšení informací o projevech závislosti," vysvětlil zastupitelům primátor Petr Kulhánek. K této deklaraci se připojilo 65 provozoven. V dubnu ale přišlo zlomové rozhodnutí Ústavního soudu, který určil, že města mají plnou pravomoc regulovat hazard na svém území. Město se pak s Unií herního průmyslu dohodlo na konečném počtu 34 heren ve městě.

A tento návrh včera zastupitelé třiadvaceti hlasy z osmatřiceti schválili. Ne všichni ale byli spokojeni.

Zastupitelka Věra Bartůňková (KSČM) kritizovala radu, že návrh neprojednala s bezpečnostní komisí a její členy nepřizvala k jednání o redukci heren, přestože tato komise je poradním orgánem rady. Primátor Kulhánek to ale zdůvodnil časovou tísní.

Zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde?!) sice snížení počtu heren ve městě pochválil, ale poukázal na to, že jejich provozovatelé už před časem investovali do kamerového systému a nyní někteří musí s výherními automaty skončit úplně. To je případ Vladimíra Böhma, který vlastní hospůdku v Rybářích.

„Chápu omezení, ale zase by mělo město vzít v potaz, že mi před dvaceti lety prodalo hospůdku jako hernu, a koupil jsem ji tak dráž. A navíc jsem provozovnu musel jako hernu zkolaudovat. Letos jsem nainstaloval kamery. Žádný kodex neporušuji, za dvacet let nemám žádný škraloup. Nevychoval jsem jediného gamblera, nikomu nerozvrátil rodinu. V hospůdce mám tři automaty. A ptám se, komu to vadí?" apeloval Böhm na zastupitele, aby jej do seznamu povolených heren znovu zařadili. „Vůči mně je to nespravedlivé," zdůraznil, protože na Sokolovské zůstává pět heren, které však provozují cizinci.

Zastupitelé ale návrh na zařazení Böhmovy hospůdky na seznam zamítli, výherní automaty mu nepovolili.

Podle sociálních demokratů zase nejsou všichni provozovatelé heren na 1. července, kdy začne nová vyhláška o výherních automatech platit, ekonomicky připraveni, a požadovali tak odsunutí tohoto termínu.

Podle dalších je nová vyhláška o automatech kompromis, který nic neřeší. „Je to optické snížení a k vyloučení negativních vlivů fakticky nedochází. Vždyť na Sokolovské stále zůstává pět heren. Má tedy smysl takovou vyhlášku přijmout?" oponovali další.