Co je koronavirus.Zdroj: DeníkKarlovarský kraj a jeho všechny složky, které mají na starosti ochranu veřejného zdraví (IZS), jsou připraveny na případný výskyt nákazy COVID-19 – koronaviru. Shodla se na tom bezpečnostní rada Karlovarského kraje na svém mimořádném zasedání, která kvůli šíření tohoto nebezpečného viru zasedala v pondělí odpoledne. Cílem bylo projednat aktuální situaci ohledně výskytu koronaviru COVID-19 v České republice a prověřit připravenost složek IZS a zdravotnických zařízení na případné zavlečení nákazy do našeho regionu. Ředitelka protiepidemiologického oddělení Martina Prokopová zde zároveň znovu uvedla, že v Karlovarském kraji nebyl doposud potvrzen žádný případ výskytu koronaviru. „Zaměstnanci krajské hygienické stanice evidují na 190 hlášení od občanů, přičemž ve většině případů se jedná o osoby, které se vrátily z postižených oblastí, hlavně pak z Itálie. Ve čtyřech případech pak byla krajskou hygienickou stanicí nařízena domácí karanténa,“ informovala po jednání mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová.

„Chtěl bych ubezpečit naše obyvatele, že všechny složky, které mají na starosti ochranu veřejného zdraví, jsou proškoleny, jak mají v případě podezření na nákazu koronavirem postupovat. Paradoxně v Karlovarském kraji od začátku roku zemřeli čtyři lidé na chřipku, proto není potřeba panikařit a podnikat speciální kroky, jako se například předzásobovat jídlem. V rámci dnešního jednání bezpečností rady jsme se domluvili na několika opatřeních. Pro starosty měst a obcí, ředitele škol a příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb jsme připravili na zítra informační setkání, v rámci něhož jim zástupci krajské hygienické stanice předají veškeré potřebné informace o koronaviru a zároveň budou zodpovídat případné dotazy,“ uvedl po schůzce hejtman Petr Kubis a pokračoval: „Také jsme se dohodli, že by bylo vhodné vydat doporučení ohledně zákazu vstupu do nemocnic a pobytových zařízení v kraji, kde jsou umístěni senioři. Zákaz by platil na následujících čtrnáct dní. Zároveň ještě vyšleme podnět na ministerstvo zdravotnictví, zdali by bylo možné rozšířit kapacitu národní referenční laboratoře, která provádí vyšetřování odebraných vzorků.“

Kraj rovněž řešil i objednávku respirátorů pro krajské nemocnice, policii a záchranáře. V současnosti je mezi zdravotní zařízení rozdistribuováno 1 700 kusů, další budou dodány průběžně v závislosti na kapacitě dodavatele.

Nadále platí informace, které minulý týden zveřejnila hygienická stanice, a týká se především lidí, kteří se vracejí ze zahraničí. „Pokyny jsme uveřejnily nejenom na webových stránkách kraje, byly předány médiím, ale také rozeslány všem nemocnicím v regionu, lékárnám, praktickým lékařům pro děti a dorost, praktickým lékařům pro dospělé, školským zařízením a zároveň i všem starostům obcí na území kraje s žádostí o jejich propagaci. V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech, popřípadě krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech,“ dodala mluvčí Svobodová. K dispozici je pro dotazy lidí, kteří se vracejí s rizikových míst, mají kašel a teplotu nad 38 stupňů Celsia, telefon 739 523 840 na infekčním oddělení nemocnice v Karlových Varech. Pokud lidé nemají příznaky a přesto pobývali v lokalitách Čína, Hongkong, Jižní Korea, Írán, Japonsko, Singapur, Itálie – Benátsko, Lombardie, Emila Romagna a Piemont, mohou až do 4. března telefonovat na čísla hygienické stanice 355 328 362, 355 328 368.

Koronavirus.Zdroj: Deník