Hejtmanovi Josefu Novotnému (ČSSD) totiž došla trpělivost a komunistům, koaličnímu partnerovi ČSSD v krajské vládě, dal téměř ultimátum. Do pátku 1. března dal krajským radním za KSČM čas, aby přehodnotili své stanovisko k dalšímu působení Václava Sloupa na postu náměstka hejtmana pro školství. „Činím tak zejména proto, že každé jeho i sebelepší rozhodnutí v resortu krajského školství bude vnímáno negativně a bude zpolitizováno. Ve výsledku to ovlivní fungování tohoto resortu," uvedl hejtman Novotný.

A zdůraznil, že pokud nedojde k žádné změně, obrátí se v pondělí 4. března na krajské vedení ČSSD, aby vyzvalo komunisty k řešení problému. Podle náměstka hejtmana Jaroslava Borky se krajský výbor KSČM bude celou záležitostí znovu zabývat. „Názory veřejnosti nejsou pro KSČM prázdné pojmy a vnímáme i výhrady našich nevoličů. Nejpozději v pondělí předáme hejtmanovi naše resumé," uvedl náměstek .

Otevřený dopis studentů Karlovarského kraje:

Vážený pane hejtmane,

obracíme se Vás dnes, v den výročí komunistického "vítězného února", kterým pro Československo začalo čtyřicetileté období temna, opět ve věci působení JUDr. Václava Sloupa ve funkci náměstka hejtmana pro oblast školství. Jednak proto, že jste se nemohl z pracovních důvodů účastnit projednávání návrhu na odvolání Václava Sloupa na posledním jednání krajského zastupitelstva, a jednak i z důvodu posledních událostí v Jihočeském kraji.
Postoj sociální demokracie v Karlovarském kraji je pro nás již od počátku celé kauzy těžko srozumitelný a v kontextu aktuálního vývoje dle nás postrádá koherenci. Přivítali jsme proto jasný názor hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, podle něhož je přítomnost Václava Kučery, člověka, jehož předlistopadová historie se až nápadně podobá té Václava Sloupa, v krajské radě naprosto nepřijatelná. „Neumím si představit, že by takový člověk setrval ve funkci uvolněného radního," uvedl hejtman Jiří Zimola (ČSSD) . A to právě kvůli jeho minulosti.
Přestože nás na jednu stranu vyjádření pana Zimoly potěšilo, neboť jasně legitimizuje naše snahy i z pohledu významného člena sociální demokracie, na stranu druhou prohloubilo naše pochybnosti nad postoji ČSSD v Karlovarském kraji.

Rádi bychom Vám proto položili tyto otázky:

Proč – na rozdíl od svého stranického kolegy Zimoly – nepovažujete působení Václava Sloupa na pozici náměstka jako nepřijatelné?

V čem vnímáte tak zásadní odlišnost v obou případech, že se nedokážete s postojem svého stranického kolegy ztotožnit?

Na svém webu jako jednu z nejdůležitějších programových priorit uvádíte „vytváření podmínek pro zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva v kraji" . Skutečně se domníváte, že Václav Sloup, který po celou dobu normalizace sloužil u Pohraniční stráže a byl zástupcem velitele pro věci politické, je skutečně tím, kdo by měl tohoto cíle dosáhnout?

Věříme, že zodpovězení těchto dotazů je ve veřejném zájmu, neboť celá kauza si získala nebývalý zájem široké veřejnosti. Vážnost celé situace navíc umocňují arogantní reakce KSČM v obou krajích, které – jak vystihl komentátor Hospodářských novin Jiří Leschtina – jakoby potvrzovaly domněnky mnohých, že komunisté "testují", co vše jim je ochotna nejen veřejnost, ale i ČSSD spolknout. "Komunisté se zjevně rozhodli vyzkoušet sociální demokracii, co všechno vydrží. Zda kvůli pohodlnému vládnutí v krajích akceptuje i ty nejhorlivější estébáky a politruky, jimž totalitní režim stoprocentně věřil," napsal dle nás výstižně pan Leschtina .

K tomu lze jen dodat, že podle nás rozhodně není v zájmu veřejnosti, aby sociální demokracie pro pohodlnost koalice s KSČM umožňovala obsazení důležitých exekutivních funkcí v krajích neostalinisty z komunistických řad.

Ve svém programu sám uvádíte jako další prioritu zastavení masivního odlivu mladých lidí z Karlovarského kraje. S tím jako zástupci mladé generace můžeme jen souhlasit. A protože nám osud regionu není lhostejný, cítíme povinnost se ozvat ve chvíli, kdy podle nás není pověst našeho kraje poškozována jen ve zbytku republiky, ale i v zahraničí – a co je nejhorší – i mezi obyvateli našeho kraje.

S pozdravem a vírou v další dialog, studenti z Karlovarského kraje

Dominik Jandl, Ngô Ngoc Ánh, Filip Harzer, David Rejchrt, Jan Železný a Dalibor Zapletal

Hejtman Josef Novotný odpovídá studentům:

Vážení studenti,

v odpovědi na Váš otevřený dopis bych Vás chtěl informovat o tom, že jsem dal členům Rady Karlovarského kraje za KSČM čas do pátku 1. března 2013, aby přehodnotili své stanovisko k dalšímu působení JUDr. Václava Sloupa na postu náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast školství. Činím tak nejen z některých důvodů, které uvádíte, ale zejména proto, že každé jeho i sebelepší rozhodnutí v resortu krajského školství bude vnímáno negativně a bude zpolitizováno. Ve výsledku to ovlivní fungování tohoto resortu. Pokud nedojde k žádné změně, obrátím se v pondělí 4. března na krajské vedení ČSSD, aby vyzvalo komunisty k řešení problému.
Nyní k odpovědím na Vaše otázky:

1) Od okamžiku ustavení koalice ve vedení Karlovarského kraje jsme nezasahovali do personální politiky vítěze voleb, tedy KSČM (ostatně KSČM nám také ne). O minulosti pana Sloupa jsme v té době neměli žádné informace, respektovali jsme výběr KSČM. Uvádíte, že sociální demokracie pro pohodlnost koalice s KSČM umožňovala obsazení důležitých exekutivních funkcí v krajích neostalinisty z komunistických stran. Jistě víte, že ČSSD v našem regionu při povolebním vyjednávání jednala i s pravicovými stranami a hnutími – tato uskupení se však nedokázala domluvit ani mezi sebou, proto jsme koalici sestavili s KSČM, s vítězem voleb, což je třeba připomenout.

Osobně považuji působení JUDr. Sloupa na pozici náměstka hejtmana pro školství za nepřijatelné, jednak vzhledem k jeho problematické minulosti, ale znovu také opakuji, každé jeho i sebelepší rozhodnutí ve školství bude a priori vnímáno negativně a bude zpolitizováno. Ovlivní to fungování celého resortu. Proto jsem po vystoupení p. Jandla na jednání krajského zastupitelstva 14. 2. 2013 (kde uvedl, že kdyby za komunistickou stranu byl náměstkem pro školství „slušný člověk", tak by Vaše protesty ustaly) vyzval KSČM ke zvážení výměny člověka na postu náměstka, k přesunu pozic. Po zasedání krajského výboru KSČM mi bylo sděleno, že ke změně v tuto chvíli není důvod. Nicméně se snažíme s naším koaličním partnerem pracovat jako tým, který musí plnit priority dané volebním programem.

2) V žádném případě nemohu přesně popsat zásadní odlišnost obou případů, konkrétní osobnost radního v Jihočeském kraji neznám, proto nemám právo něco porovnávat, ani hodnotit postoj hejtmana Zimoly.

3) Znovu opakuji, minulost JUDr. Sloupa je z mého pohledu natolik problematická, že by zastávat funkci náměstka pro školství neměl. I když jeho možnosti zasahovat do vzdělávacích plánů a do stylu výuky jsou z této pozice nulové.
Závěrem bych rád zdůraznil, že největší podporu a propagaci zajišťuje KSČM současná vláda – a sice tím, co dělá pro občany naší země.

S pozdravem  Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje