Minimum financí na budování obchvatů po trase R6 a nevyjasněné plány Ministerstva dopravy týkající se pokračování stavby této rychlostní silnice – taková byla odpověď ministra dopravy Pavla Dobeše (rezignoval uplynulé pondělí) na interpelaci hejtmana a poslance Josefa Novotného (ČSSD), týkající se problematiky nedostavěné R6.
Hejtman se především zajímal o to, jaká bude výše finančních prostředků ve Státním fondu dopravní infrastruktury, které by měly jít na pokračování této stavby  v roce 2013. Podle odpovědi vloží stát do budování obchvatů obcí ležících na trase R6 celkem 42 milionů.

„Na obchvat Řevničova se počítá s částkou 20 milionů, na výstavbu přeložky v Hořesedlech a na obchvat v Hořovičkách po pěti milionech.  Na obchvat Lubence půjde 12 milionů. Vzhledem k významu silnice, která tvoří spojnici Karlovarského kraje se zbytkem republiky, je to jen symbolická suma," uvedl hejtman.
Mezitím si Ministerstvo dopravy ještě nechalo vypracovat tak zvanou tahovou studii, z níž by mělo vyplynout budoucí vytížení silnice a její využití. A také ekonomicky přijatelné řešení, které by umožnilo část staveb na R6 uskutečnit s podporou evropských dotací určených na období 2014 – 2020.

Na základě výsledků studie pak nejprve dojde k aktualizaci investic do jednotlivých obchvatů na R6, poté se bude pokračovat v procesu vydání dalších stavebních povolení, v pozemkových úpravách či ve výkupech pozemků.
Na dotaz hejtmana Novotného, zda Ministerstvo dopravy uvažuje o zařazení R6 mezi prioritní stavby, ministr dopravy odpověděl, že to řeší právě zpracovávaný dokument Dopravní sektorové strategie.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá případné financování dostavby R6 z evropských fondů, je pro R6 výhodou její zařazení do celoevropské silniční sítě TENT. Na stavební akce by se tak mohly využít peníze z Fondu soudržnosti.
„Jedním dechem mě ale ministr upozornil, že tyto prostředky budou omezené a rozdělí se na silniční, železniční i vodní stavby po celé zemi," uzavřel hejtman.