Post hejtmana bude zastávat Petr Kulhánek (lídr STAN), který měl jediného protikandidáta – Petra Kubise (ANO). Navrhla ho bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), ale získal o pět hlasů měně než Kulhánek, který se tak dnes ujal své funkce. „Slibuji plné nasazení a doufám, že i mí kolegové budou toto pracovní tempo akceptovat," uvedl po jmenování hejtman Petr Kulhánek.

Po vypjaté debatě zvolili krajští zastupitelé i celou krajskou vládu, devítičlennou radu a čtyři  uvolněné zastupitele. A právě to tvrdě kritizovalo hnutí ANO, které sice vyhrálo krajské volby, ovšem nepodařilo se mu sestavit funkční koalici v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu – na rozdíl od STAN, s nímž nyní spolupracuje pětadvacet krajských zastupitelů ze sedmi stran a hnutí.

„S navýšením uvolněných zastupitelů se nemohu ztotožnit. Tito politici nemají v radě hlasovací právo a ani stoprocentní docházku. Kraj nikdy neměl více než jednoho uvolněného zastupitele. A v covidové době by měl  preferovat úspornou variantu, teď všechny ušetřené finanční prostředky přijdou vniveč," kritizovala návrh koalice kolem STAN  Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Suďte nás až podle výsledků," odmítl ale výtky nový hejtman Kulhánek.

Online reportáž

Také opoziční SPD novou krajskou vládu nepodpořilo. „Jsem zděšená z toho, že kraj nebude mít v této těžké době radního pro zdravotnictví, ale tuto oblast převezme uvolněný zastupitel.  Zatímco radního pro venkov a zemědělství mít budeme. SPD proto tuto krajskou vládu nepodpoří," uvedla zastupitelkyně Karla Maříková.

Krajští zastupitelé většinou pětadvaceti hlasů krajskou vládu odsouhlasili tak, jak ji navrhla nová krajská koalice, a odmítli tak protinávrh ANO, které požadovalo její korekci.