Právě proto byl krajský náměstek Petr Kubis (ANO) velmi rád, že krajská rada dobrovolné hasiče znovu podpořila a mezi 56 obcí v regionu rozdělí na jejich činnost 11 milionů 400 tisíc korun. Poskytnutí příspěvku ovšem musí ještě odsouhlasit krajské zastupitelstvo.

Částka určená k rozdělení jednotkám dobrovolných hasičů zahrnuje investiční a neinvestiční dotace. „Jedná se mimo jiné o pořízení cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů, vybavení ochrannými i komunikačními prostředky, dýchacími přístroji, čerpadly nebo speciálními obleky,“ uvedl krajský náměstek Petr Kubis. Nejvyšší dotaci by měla získat Kyselka právě na zakoupení nové cisterny. „Příspěvky z krajského rozpočtu pomáhají dobrovolným hasičům pořídit často velmi nákladné vybavení, které by obce bez dotací nebyly schopné zafinancovat,“ zdůraznil náměstek Kubis.

Ilustrační foto.
Místo do babyboxu dala dítě cizí ženě

Žádosti dobrovolných hasičů posuzuje příslušná krajská komise. „V tomto ohledu například máme na zřeteli to, že obce žádají o poskytnutí státní investiční dotace na pořízení cisterny či dopravních automobilů v rámci programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Získání této dotace je podmínkou k poskytnutí finanční podpory kraje,“ vysvětlil náměstek Kubis.

A to je právě případ Kyselky. „My jsme Hasičský záchranný sbor o tuto dotaci zažádali a už jsme obdrželi vyrozumění, že jsme uspěli. Ze 130 uchazečů jsme byli jedenáctí,“ pochlubil se starosta Aleš Labík. Přesto ani tato dotace ve výši 2,5 milionu včetně milionu od Karlovarského kraje na zaplacení cisterny, která v základní výbavě stojí přibližně 6,6 milionu, nestačí. Kyselka se proto domluvila se sousedním Doupovským Hradištěm, jemuž kyselečtí dobrovolní hasiči své služby poskytují, a tato obec přispěje půl milionem. Další zdroje financování Kyselka dále hledá a příslib má například od Karlovarských minerálních vod.

Pozemky mezi paneláky jsou zryté od prasat.
Profesionální lovec vyhnal divoká prasata z ulic obce