Jakoby se po několika letech vrátil na karlovarský magistrát zájem o památky, historické jádro a vzhled města včetně architektury. Náměstek primátora Jiří Klsák (KOA) zdůraznil, že Karlovy Vary se musejí včas a důkladně připravit na možný vstup do organizace UNESCO, proto si nechává zpracovat konkrétní okruh problémů, s nimiž se lázně potýkají a je nutné je odstranit.

„Nebudeme se v žádném případě bránit, aby výstavba ve městě pokračovala. Ale chtěli bychom, aby se architektuře do Karlových Varů vrátila česká a evropská konkurence. K tomu ale musíme přesvědčit investory, aby nelovili pouze v místních vodách,“ vysvětlil.
Klsák už zadal úředníkům odboru rozvoje a urbanistiky i stavebního úřadu, aby mu připravili podklady o všech stavebních a správních řízeních k výstavbě včetně odvolání za čtyři roky zpět.

„Odbor rozvoje a urbanistiky je kompetentní k tomu, aby připravoval stanoviska k záměrům investorů pro radu. Rozhodně budeme vyvíjet tlak na dodržování zákonů,“ vysvětlil náměstek. Na dotaz, zda město uvažuje o tom, zda by zřídilo útvar hlavního architekta, jako tomu je v Liberci, náměstek Klsák sdělil, že ano. „Počítáme s tím, že odbor rozvoje a plánování bude změněn,“ uvedl.

Podle Klsáka je ve výhledu také návštěva ministra kultury Jiřího Bessera v Karlových Varech a od té si slibuje, že by se památková zóna Karlových Varů změnila na památkovou rezervaci.

„Ochrana památek se tím nemění. Oba tyto statuty především vyžadují dodržování zákonů a stanovení jasných limitů s územním plánem. Ne vždy ale byly tyto zákony v minulosti dodržovány,“ poznamenal Klsák.

U památkové rezervace je jediná změna, a to je otázka dálkových pohledů. To znamená, že ačkoliv by nový objekt do ochranného pásma památkové rezervace nezasahoval, investor by jej musel přizpůsobit architektuře v historickém centru města a nenarušil tak kompozici dálkových pohledů.
Podle náměstka Klsáka vyžaduje památková rezervace pasportizaci objektů a také čas, přesto by to neměla být dlouhodobá záležitost. „Je to možné připravit v horizontu několika měsíců,“ vysvětlil.

Náměstek Jiří Klsák včera zároveň sdělil, že rezignoval na post předsedy klubu Za krásné Karlovarsko, protože se nechce dostat do střetu zájmů.